naar boven
 
Producten > Afscheiders > Lamellenafscheiders
Cross-Flow Lamellenafscheider
VERNIEUWD

 Afkoppelen van hemelwater is de manier om overbelasting van het rioleringstelsel te voorkomen. Wegen, parkeerplaatsen, industrieterreinen, enz. zijn allemaal plaatsen waar vuil, in de vorm van slib of lichte vloeistoffen, in het hemelwater terecht kan komen. Dit water kan niet direct op het oppervlaktewater worden geloosd maar dient eerst d.m.v. een afscheider te worden gezuiverd. De Cross-Flow lamellenafscheider van ACO is voorzien van een vernieuwd lamellenpakket.
De Cross-Flow lamellenafscheider zorgt zowel voor het afscheiden van grof en fijn slib als lichte vloeistoffen zoals olie en benzine. De ACO lamellenafscheider is voorzien van een debietregeling, waardoor de geïntegreerde by-pass boven de 14 l/s/ha (5mm/ha) automatisch in werking treedt.
Toepassingsgebieden

 • Afwateren parkeerplaatsen en andere terreinen;
 • afkoppelen wegen;
 • afkoppelen industrie terrein;
 • beschermen van infiltratie voorzieningen.

 

 Voordelen ACO Lamellenafscheider
 • Directe lozing op oppervlaktewater;
 • voorkomt vervuiling van infiltratievoorziening;
 • hoog rendement effluent voldoet aan NEN-EN 858/-1;
 • geen hinderlijke stroming in bufferruimtes;
 • geen overbelasting van lamellenpakket;
 • geïntegreerde debietregeling met by-pass;
 • eenvoudig te installeren;
 • compacte bouwvorm;
 • verkeersklasse D400;
 • betonnen bekkens met KOMO keur.
Werking van lamellenafscheider

Fijnslibdelen bezinken minder dan 1 meter per uur. Door ervoor te zorgen dat slibdelen in het lamellenpakket maar een korte afstand hoeven af te leggen, voordat ze neerslaan, kunnen ze effectief worden afgescheiden.
Lamellenpakketten hebben deze korte afstand zonder dat een groot bassin nodig is. Door de schuine profilering van de lamellenpakketten staan de bezinkvlakken onder een hoek en worden deze zelfreinigend. Het verzamelde slib zakt naar beneden en tevens worden lichte vloeistoffen met een hoog rendement afgescheiden.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Documentatie
Aanvullende informatie in pdf!
Afscheiders
Bestekservice
Klik hier voor de Bestekservice van de Lamellenafscheider.
Aanvraagformulier
KOMO certificaat
Overzicht BRL's voor afscheiders KOMO vs. CE
Download een kopie in pdf

Leaflet