naar boven
 
Service > Inbouwhandleidingen > Lijnafwatering > ParkDrain PD / ParkDrain
Inbouwhandleiding ParkDrain PD / ParkDrain
Op deze pagina kunt u de verschillende Inbouwhandleidingen downloaden
van de ParkDrain PD en de ParkDrain.
Deze handleidingen zijn in CAD-format en opgeslagen in een zip bestand.
U kunt ook een pdf downloaden met de complete Inbouwhandleiding het met het overzicht van het lijnafwatering inbouwprogramma. Of de specifieke inbouwhandleiding voor de ParkDrain PD/ParkDrain

Algemene inbouwhandleiding
  ACO_DRAIN_Inbouwhandleiding_Januari 2016.pdf (988 kB)

Beknopte inbouwhandleidingen

  ACO_Drain_Inbouwhandleiding_ParkDrain_100_PD100_PD200_klasse_A15-C250 (555 kB)
  ACO_Drain_Inbouwhandleiding_Afkitten (211 kB)
ParkDrain 100, PD100, PD200 / Klasse A15-C250 / Klinkers
PD100-200C_Park_Klinkers_A-C.dwg
(0,06 MB)
 

Belastingsklasse (kN)
conform NEN-EN 1433

Minimale betonkwaliteit
conform NEN-EN 206-1
C 12/15 C 25/30 C 25/30 op aanvraag
Afmeting fundatie cm x ≥ 10 ≥ 10 ≥ 15
y Bovenzijde sparing t.b.v. verankering
z ≥ 10 ≥ 10 ≥ 15

ParkDrain 100 PD100, PD200/ Klasse A15-C250 / Asfalt
ParkDrain 100 PD100, PD200/ Klasse A15-C250 / Asfalt
PD100-200C_Park_Asfalt_A-C.dwg
(0,06 MB)
 

Belastingsklasse (kN)
conform NEN-EN 1433

Minimale betonkwaliteit
conform NEN-EN 206-1
C12/15 C12/15 C20/25 op aanvraag
Afmeting fundatie cm x  ≥10 ≥10  ≥15      
y Bovenzijde sparing t.b.v. verankering
z  ≥10  ≥10  ≥15

ParkDrain 100, PD100, PD200 / Klasse A15-C250 / Beton
ParkDrain 100, PD100, PD200 / Klasse A15-C250 / Beton
PD100-200C_Park_Beton_A-C.dwg
(0,07 MB)
 

Belastingsklasse (kN)
conform NEN-EN 1433

Minimale betonkwaliteit
conform NEN-EN 206-1
C 12/15 C 25/30 C 25/30 op aanvraag
Afmeting fundatie cm x ≥ 10 ≥ 10 ≥ 15
y Bovenzijde sparing t.b.v. verankering
z ≥ 10 ≥ 10 ≥ 15

Gootelementen / Klasse C250-D400 / Trottroiband
Gootelementen / Klasse C250-D400 / Trottroiband
 

Belastingsklasse (kN)
conform NEN-EN 1433

Minimale betonkwaliteit
conform NEN-EN 206-1
C 25/30 C 25/30
Afmeting fundatie cm x ≥ 15 ≥ 20
y Bovenzijde sparing t.b.v. verankering
z ≥ 15 ≥ 20


Zandvanger / klasse A15-E600 / Klinkers-gietasfalt
Zandvanger / klasse A15-E600 / Klinkers-gietasfalt
 
Projectafhankelijk of uitvoerings technisch kan het geval van de belastingklassen E600 en F900 zinvol zijn het fundatiebeton op te trekken tot aan het maailveld of de strek / verharding

Belastingsklasse (kN)
conform NEN-EN 1433

Minimale betonkwaliteit
conform NEN-EN 206-1
C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30
Afmeting fundatie cm x ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20
y ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20
z ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20


[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV