naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Lijnafwatering info > Belastingsklassen
Belastingsklassen
ACO Drain belastingsklassen  Bij het kiezen van een lijnafwateringssysteem is één van de belangrijkste criteria de belastingsklasse. Belastingsklassen zijn omschreven in de NEN-EN 1433. Deze staan hiernaast omschreven. De gebruikte iconen treft u in vrijwel al onze documentatie betreffende lijnafwatering aan.


Klasse A15 Gebieden, welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt.
Klasse B125 Trottoirs, voetgangerszones, particuliere parkeerplaatsen en parkeerdaken voor personenauto’s.
Klasse C250 Naast trottoirband liggende goten in bijv. ventwegen en winkelstraten.
Klasse D400 Openbare wegen en parkeerterreinen met dynamische belasting. (ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).
Klasse E600 Verkeerszones met bijzondere hoge wiellasten, zoals industrieterreinen e.d.
Klasse F900 Infrastructuur van vliegvelden, militaire bases, containerterminals e.d. met extreem hoge wiellasten.


[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV