naar boven
 
Bedrijfsinfo > Bedrijfsimpressie > Systeemketen
ACO. creating the future of drainage
ACO Systeemketen.
ACO Collect: Opvangen van het water   ACO Clean: Behandeling van het water
 

Collect: Opvangen van het water

ACO afwateringsgoten en putten vangen het water snel en efficiënt op en leiden dit verder de afwateringsketen in. Veiligheid en comfort voor de mensen, gebouwen en verkeer wordt hiermee gewaarborgd. Toegesneden op het toepassingsgebied biedt ACO systemen geschikt voor specifieke verkeersklassen, af te voeren debieten, beschikbare afvoermogelijkheden en vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor een passende uitstraling.

     

Clean: Behandeling van het water

Het verzamelde water met daarin verontreinigingen van diverse aard, wordt afhankelijk van de te verwachten vervuiling voorgezuiverd alvorens dit mag worden geloosd op het rioolstelsel, oppervlakte water of ingezet kan worden voor hergebruik. Het ACO afscheider-programma omvat vele mogelijkheden voor het afscheiden van lichte vloeistoffen, zoals olie, benzine en vet, (fijn)slib en zware metalen. Bijna al deze systemen zijn filterloos te leveren en kunnen worden voorzien van bypass voorzieningen.

 
     
             
ACO Hold: Bergen van het water   ACO Release: Lozen / pompen
 

Hold: Bergen van het water

De af te voeren debieten zijn vaak van dien aard - en de beschikbare afvoercapaciteit of lozingsvergunning dusdanig beperkt - dat het tijdelijk bergen/bufferen van het water noodzakelijk is. Dit onderdeel van de ACO systeemketen verbetert op een kostenefficiënte wijze de veiligheid in extreme situaties.

     

Release: Lozen / pompen

De laatste stap is de interface tussen de ACO systeemketen en de daaropvolgende systemen of processen in de waterketen. ACO levert hiervoor infiltratiesystemen om het water af te geven aan de bodem, systemen voor vrije lozing op de riolering of oppervlaktewater met of zonder debietregeling en pompen om het water over grotere afstanden te transporteren of hoogteverschillen te overbruggen.

 
           
ACO Serviceketen      
Train: Delen van kennis   Design: Ontwerpen en berekenen
 

Train: Delen van kennis

Het ACO assortiment kenmerkt zich door een brede keus. Het samenstellen van de afwateringscomponenten tot een optimaal werkend systeem vereist de nodige kennis. Als kennisinstituut op dit gebied delen wij deze kennis graag! Naast de mogelijkheid voor presentaties en trainingen bij de klant beschikt ACO over eigen trainingscentra/ Academy’s waar groepen tot wel 200 personen kunnen worden ontvangen.

     

Design: Ontwerpen en berekenen

Als specialist op het gebied van afwateringstechniek ondersteunt ACO architecten- en ingenieursbureaus met het ontwerpen van een optimaal functionerend afwateringssysteem. Vanaf het maken van hydraulische capaciteitsberekeningen tot het maken van een systeem lay-out, zijn ACO’s adviseurs dé partner in elk project. Samen met de klant wordt gezocht naar de juiste balans tussen de gewenste functio-naliteit, kosten en uitstraling.

 
           
           
Support: Zorg voor kwaliteit   Care: Beheer en onderhoud
 

Support: Zorg voor kwaliteit

Een goede uitvoering is bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindresultaat in ieder project. Afhankelijk van de complexiteit van het project ondersteunt ACO de aannemer of installateur met inbouwadviezen, bouwbegeleiding bij de opstart van werken en desgewenst bij ingebruikstelling van bijvoorbeeld afscheider-/pompinstallaties.

     

Care: Beheer en onderhoud

Onderhoud aan afwateringssystemen is van groot belang voor het goed functioneren op momenten dat het er toe doet! Afhankelijk van het systeemonderdeel (bijvoorbeeld goot, afscheider of pomp) kan het gaan om een eenvoudige visuele controle tot aan reiniging/lediging en diepgaande inspectie of het testen van onderdelen. Hiervoor werkt ACO nauw samen met servicepartners.

 
     


Bekijk de Systeemketen-fim via YouTube


[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV