naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Buffergoten > Q-max
Q-Max - Lijnafwateringssysteem met geïntegreerde verzamelleiding
 Een aanzienlijke kostenpost bij het aanleggen van afwatering van wegen, pleinen of ander terreinen zit niet zozeer in de te plaatsen kolken en/of lijnafwateringssystemen, maar in het aanleggen van het (regenwater) riool en alle uitleggers van de afwateringssystemen die hierop aangesloten moeten worden. Met de Q-max combineert ACO het afwaterings-systeem met de verzamelleiding. Hiermee biedt de Q-max naast een grote kostenbesparing ook de mogelijkheid van het bergen van grote hoeveelheden regenwater direct onder het oppervlak, dicht bij de plaats waar het gevallen is.
Q-max discrete afwerking
Toepassingsgebieden
 • Distributiecentra;
 • luchthavens;
 • snelwegen;
 • parkeerterreinen.
Doordat het water dicht aan het oppervlak blijft, kan het over grote afstanden worden getransporteerd, zonder te hoeven pompen. Ook kunnen met de verschillende afmetingen Q-max zeer grote strenglengtes worden gemaakt met slechts een uitlaat op het einde. Ontdek in deze brochure de eenvoud en vele mogelijkheden met dit unieke systeem.

 Belangrijkste voordelen:  

 • Doorlopende afwateringssleuf;
 • Voorkomt overschietend water;
 • Geïntegreerde afdichtingen;
 • Eenvoudige handeling op het werk;
 • Snelle plaatsing;
 • Geen uitleggers vanaf kolken/lijngoten nodig;
 • Geen gevoelige aansluitingen van de uitleggers op de verzamelleiding;
 • Goede aansluiting op omliggende verharding;
 • Bewezen prestaties.
Gootelement eigenschappen
Q-max gootelement overzicht
1.   Gepatenteerde boogdoorgang maakt de vorming van een monolithische lastverdeelplaat mogelijk.   6.   Voldoet aan NEN-EN 1433 voor allebelastingklasses t/m F900   11.   Complete elementen zonder verdere losse delen zijn snel te plaatsen.

 
 
 
 
 
2.   Eenvoudige mof-spie verbinding van de goot en uitlijning van het sleufelement.   7.   Qmax is verkrijgbaar met 5 verschillende sleufelement uitvoeringen.   12.   Gerecycled MDPE constructie biedt een sterke en is ongevoelig voor corrosie.

 
 
 
 
 
3.   Qmax 550, 700, 900 zijn voorzien van speciale klemflenzen ten behoeven van koppelankers met vleugelmoer.   8.   Positioneringsnokken voor eventuele wapening.   13.   Brede voetconstructie voor eenvoudige plaatsing.

 
 
 
 
 
4.   Mof aansluitzijde   9.   Lichtgewicht materiaal vereenvoudigd de handeling op het werk.   14.   Gootelementen kunnen bij elke rib op de benodigde lengte worden afgezaagd.

 
 
 
 
 
5.   Geïntegreerde afdichting voor doorgaande waterdichte aansluiting.   10.   Spie aansluitzijde   15.   Zeer stijve ribconstructie geeft extra sterkte.


Beschikbare gootelementen
Q-max beschikbare gootelementen

Droog weer, geen regenval, geen afvoer. Begin regenval, buffergoot begint zich te vullen met regenwater. Water wordt eventueel via flowregulator afgevoerd. Waterniveau neemt toe in Q-max. Door de enorme buffercapaciteit ontstaat geen wateroverlast aan de oppervlakte en het water kan gereguleerd worden afgevoerd. Regenval is gestopt, water dat nog in de buffer staat wordt gecontroleerd afgevoerd en het niveau in de buffergoot daalt.
Gebieden welke uitsluitend door voetgangers
of fietsers worden gebruikt.
  Openbare wegen* en parkeerterreinen met dynamische belasting. (ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).
         
Trottoirs, voetgangerszones, particuliere
parkeerplaatsen en parkeerdaken voor
personenauto's.
  Verkeerszones met hoge wiellasten,
zoals industrieterreinen e.d.
         
Naast trottoirband liggende goten in bijv. ventwegen
en winkelstraten.
  Infrastructuur van vliegvelden, militaire bases,
containerterminals e.d. met extreem hoge wiellasten.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Documentatie
Aanvullende informatie in pdf!
Afwatering buiten