naar boven
 
Producten > Pompputten > Beton > Schakelkasten
Schakelkasten
ACO Passavant pompputten schakelkasten De kasten zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen afhankelijk van de plaats waar de schakelkast wordt geplaatst. I.v.m. de bediening dient de schakelkast in de directe nabijheid van de pompinstallatie geplaatst te worden.

Minimale bescherming is nodig wanneer een schakelkast wordt geplaatst binnen een afgeschermde ruimte waar alleen bevoegd personeel kan komen.
De bedieningsknoppen zitten aan op de buitenzijde van de (kunststof) kast. Wanneer het een binnenruimte betreft die voor publiek toegankelijk is, is de schakelkast van plaatstaal, of dient de kunststof kast in een plaatstalen kast te worden geplaatst.
Hierdoor worden de bedieningsknoppen afgeschermd. Schakel-/bedieningskasten zijn er voor enkel- en dubbel pompsinstallaties. Bij duoinstallaties is altijd sprake van wisselbedrijf. Alle schakelkasten zijn standaard voorzien van een optisch alarm (rode lamp/led). Alle schakelkasten zijn standaard voorzien van potentiaalvrije contacten voor doormelding van hoogwater en voor storing van de pomp(en).

Standaard uitrusting schakelkast
 • Optisch alarm (rode lamp/led);
 • akoestisch alarm;
 • potentiaalvrij doormelding storing;
 • potentiaalvrij doormelding hoogwater.
Voor sommige kasten is een noodaccu optioneel om ook doormelding bij stroomuitval te kunnen doorgeven.
 

Kasten voor binnenopstelling

 • Afgesloten ruimte
  • Bediening op de kast;
  • kast kunststof of plaatstaal.
 • Publiekstoegankelijke ruimte
  • Bediening in de afgesloten kast;
  • kast van plaatstaal.

 

Deze kasten zijn optioneel te voorzien van:

 • Accu voor doormelding van alarm ook
  bij stroomuitval;
 • GSM doormelding.

 

 

Kasten voor buitenopstelling
Deze kasten worden standaard als publieks-
toegankelijk uitgevoerd, dit houdt in dat de knoppen in de kast zijn aangebracht bovendien worden deze standaard van een regendak voorzien.
Vrij opgestelde schakelkasten zijn tevens voorzien van een betonsokkel en een kastverwarming.

De kasten voor buitenopstelling zijn optioneel te voorzien van:

 • Grote rode (alarm) lamp op de kast;
 • akoestisch alarm (hoorn);
 • GSM doormelding;
 • kastverwarming (standaard bij betonsokkel).

 

Multi Control Mono en de Multi Control Duo hebben de volgende specificaties:

Ten behoeve van het schakelen van zowel 230 als 400 volt pompinstallaties met een maximum afgegeven motorvermogen (P2) van 5,5KW  (stroomopname van 0,3 -12 A)
 • Voorzien van LCD afleesscherm;
 • makkelijk te bedienen en in te stellen;
 • met vulstand aanduiding;
 • voorzien van stroomopname;
 • met Hand-uit-Automatische functie;
 • signalering terminale overbelasting pomp;
 • voorzien van optisch en akoestisch alarm;
 • hoogwateralarm, pompstoring, verzamel storingsmelding;
 • draairichting aanduiding;
 • inschakeltijd begrenzing;
 • zowel voor:
  • vlottersturing;
  • druksturing (pneumatisch);
  • sondesturing.
ACO PAssavanat pompput schakelkast Multi Control Mono
Multi Control Mono

 

Artikel nummer
Artikel nummer
 


incl. drukklok

 

711889
0178.05.54

ACO Passavant pompputten schakelkast Multi Control Duo
Multi Control Duo

 

Artikel nummer
Artikel nummer
 


incl. drukklok

 

711890
0178.05.55


[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Documentatie
Aanvullende informatie in pdf!
Pompputten