naar boven
 
Producten > Terugstuwbeveiligingen > Algemeen
Beschemt tegen terugstromend water.
ACO Passavant terugstuwbeveiliging  Wanneer regen-/afvalwater niet optimaal kan wegstromen ontstaat kans op terugstuwing. Om dit te voorkomen worden de kunststof terugstuwbeveiligingen van ACO ingezet. Deze kunnen zowel in een vrijliggende leiding als in een vloer/ grond liggende leiding ingebouwd worden. De modulaire systemen zijn, wanneer de situatie dit verlangt, achteraf aan te passen/ om te bouwen. ACO terugstuwbeveiligingen zijn voorzien van CE-Markering.
Terugstuwbeveiliging
Terugstuwing van afvalwater in gebouwen ontstaat zodra afvalwater niet optimaal in het openbare riool stromen kan. Rioleringssystemen kunnnen uit economische gronden nooit op de statistisch maximaal te verwachten regen waterhoeveelheden worden gedimensioneerd. Steeds hogere regenintensiteit ten gevolge van de klimaat- verandering, toename in bebouwd en/of verhard oppervlak dragen ook nog eens bij tot extra belasting van de riolering. Daarnaast staan achterstallig onderhoud, leidingbreuk, pompuitval, slijtage of veroudering van systemen de optimale werking van de riolering soms in de weg. Hierdoor dient reeds vooraf in de ontwerpfase met calamiteiten rekening gehouden te worden en dient een rioleringssysteem zo ontworpen te worden dat de schade ten gevolge van calamiteiten zoveel mogelijk beperkt blijft.
Inbouw van terugstuwbeveiligingen
Afvoerpunten die boven de terugstuwhoogte liggen mogen niet via een terugstuwbeveiliging (keerklep of opvoerpomp) aangesloten worden op de riolering. In dat geval zou namelijk bij terugstuwing (hoogwaterniveau in riolering) het afvalwater
ACO Passavant Terugstuwbeveiliging ACO Passavant Terugstuwbeveiliging
Klik tekening voor vergroting
uit het gebouw via de lager gelegen afvoerpunten de lagere gebouwdelen laten overstromen. Daarom worden alle boven de terug- stuwhoogte gelegen afvoeren na de terugstuwbeveiliging aangesloten. De standleiding zal zich in geval van terugstuwing tot maximaal de terugstuwhoogte vullen (wet van de communicerende vaten). De afvoerpunten in de lager gelegen gebouwdelen worden door de terugstuwbeveiliging beschermd.
ACO Passavant Terugstuwbeveiligingen Terugstuwhoogte
De terugstuwhoogte is het hoogste niveau tot welke het afvalwater in een rioleringssysteem stijgen kan. Alle afvoerpunten in een gebouw die onder dit niveau liggen zijn potentiële probleemgebieden in geval van terugstuwing. Normaliter wordt voor de terugstuwhoogte straatpeil +0,15 m aangehouden.

Verantwoordelijkheid
De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor bescherming van zijn eigendommen. Eventuele schade is niet te verhalen op de overheid. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen claims afwijzen als zaken niet volgens de geldende normen, inclusief terugstuwbeveiliging, zijn aangebracht.

Waneer wordt welk type terugstuwbeveiliging ingezet
Regenwater Regenwater Regenwater /
fecaliënvrij water
Regenwater /
fecaliënhoudend water
Fecaliënvrij water
TRIPLEX-K
type 0
TRIPLEX-K
type 1
TRIPLEX-K
type 2
QUATRIX-K
type 3
JUNIOR
type 4/5
1 vrij hangende klep 1 vrij hangende klep te vergrendelen 2 vrij hangende kleppen
1 te vergrendelen
2 openstaande kleppen
1 klep mechanisch sluitend
1 te vergrendelen
2 vrijhangende kleppen
1 te vergrendelen
in vrijliggende leiding Vloerafvoerput
 
in vloer liggende leiding
 

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Documentatie
Aanvullende informatie in pdf!
Afwatering binnen
Bestekservice
KlikĀ hier voor de Bestekservice van de Terugstuwbeveiligingen