naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Infiltratie & berging
Stormbrixx - Regenwaterinfiltratie- en bergingssysteem

SpongeTop groendak Dakdoorsnede
ACO SpongeTop
Een dak dat veel meer water kan bufferen dan tot nu toe mogelijk was, water biedt voor planten, het riool ontziet en verkoeling brengt aan de stad. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de SpongeTop van ACO, een klimaatrobuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden, wateroverlast te beperken.

ACO lees meer ovder de SpongeTop

Stormbrixx HD
StormBrixx HD
ACO Stormbrixx HD (Heavy Duty) is een uniek regenwater infiltratie/bergingssysteem. Het flexibele Stormbrixx HD systeem kan zwaar worden belast en is wat afmeting betreft vrijwel onbeperkt. De stapelbare elementen zorgen ervoor dat opslag- en transportruimte tot een minimum wordt beperkt. Voor de meest optimale dimensionering van het systeem informeert ACO u graag.

ACO lees meer over de Stormbrixx HD

ACO Stormbrixx SD
StormBrixx SD
Naast de StormBrixx HD (Heavy Duty) beschikt ACO nu ook over de StormBrixx SD (Standard Duty). Wanneer er geen sprake is van zware belasting door bijvoorbeeld vrachtwagens en frequent verkeer kan worden gekozen voor de StormBrixx SD. Dit lichte broertje van de HD kan licht worden belast. Denk hierbij aan voetgangersgebieden en parken. Het systeem is nog sneller te instaleren en heeft een nog grotere wateropvangcapaciteit dan de StormBrixx HD.

ACO lees meer over de Stormbrix SD

ACO Stormbrixx SD halfhoog
Stormbrixx SD Halve laag
ACO StormBrixx is het infiltratiesysteem van ACO. Maar voor gebieden met een hoge grondwaterstand zijn de elementen te hoog. De oplossing, halve elementen! Een half blok van de ACO Stormbrixx SD wordt voorzien van een afdekplaat. Lastig voor te stellen?


pijl lees meer over de Stormbrixx SD halve laag


[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Documentatie

Aanvullende informatie in pdf!

Afwatering buiten