naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Infiltratie & berging > SpongeTop
ACO SpongeTop
ACO SpongeTop De SpongeTop is een klimaatrobuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad, wateroverlast te beperken. Door de klimaatverandering valt er niet alleen méér regen, de buien worden ook steeds zwaarder. In korte tijd moet daarom veel water worden opgevangen en verwerkt. Vaak kunnen riolen de extreme waterhoeveelheden niet aan, met als gevolg groeiende wateroverlast. Door water te bergen op platte daken kan deze overlast worden verminderd.
Spongetop wartmte meting groendak
ACO Belangrijkste voordelen:
  • Compleet doordacht systeem
  • Minder wateroverlast
  • Minder “schoon” water naar het riool
  • Door verdamping vermindering Urban Heat
  • ACO adviseert
Toepassingsgebieden
  • Platte daken

Het Systeem

Uitgebreid onderzoek door ACO, Universal Greenfields en Lapinus leidde tot de introductie van de ACO SpongeTop. De basis hiervoor komt van Dirk Roosendaal van Universal Greenfields, die op het idee kwam om platen van hydrofiel drukvast steenwol op het dak te leggen en zo water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95% ruimte om water te bergen. Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het houdt het water vast en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop platen worden afgewisseld met drainagematten en vormen zodanig waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen bieden voor meer biodiversiteit. De steenwol buffer neemt water op en houdt het vast; sedum, warmte en wind zorgen voor verdamping van het regenwater waardoor slechts een klein deel in vloeibare vorm van het dak af zal komen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en grondwaterstand kan het overschot eventueel in de bodem geïnfiltreerd worden.

SpongeTop Dakdoorsnede informatie v/d werking

A Waterbuffer : met behulp van een steenwolplaat van 60 mm hoogte kan 57 l water per m2 gebufferd worden.
B Waterbrug : met behulp van een steenwolplaat van 20 mm hoogte kan horizontale waterverplaatsing geremd / gereguleerd worden.
C Waterrem : op regelmatige afstand wordt een “vernauwing” aangebracht zodat in geval van volledig verzadiging water geforceerd door het steenwol moet stromen om de snelheid te vertragen.
D Waterkamer : met behulp van een drainagemat van 20 mm hoogte wordt in geval van volledige verzadiging van de steenwol- plaat het water overgedragen aan de drainagemat.
E Beschermdoek : met behulp van een beschermdoek kan doorsijpelend water naar de dakafvoer stromen. Door het dak als een lont een bepaalde lengte in de uitloop te laten uitmonden wordt deafvoersnelheid gereguleerd.
F Capillair substraat : 4 – 5 cm substraat als groeilaag voor sedum.
G Scheidingsvlies : het vlies vormt de scheiding tussen de bufferlaag en het substraat.
H Bergingspolder : ruimte boven de waterbrug die tijdelijk water van een hoosbui kan bergen met de mogelijkheid meer planten soorten toe te passen omwille van meer bioddiversiteit.
1 Sedum : extensieve sedum mix.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV