naar boven
 
Bedrijfsinfo > Duurzaamheid
CO2 Duurzaamheid

 

ACO Duurzaamheid CO2 ladder    In het kader van ACO's ambities op het gebied van duurzaam ondernemen, werkt ACO momenteel aan de certificering volgens de CO2-prestatieladder.

Bekijk hier de website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) voor meer informatie.

 

Inzicht
3.a.1 / 3.C.1 / 3.A.2 / 5.A.3

  ACO CO2-bewust vertificaat, niveau 3

CO2-bewust certificaat, niveau 3
     
Reductie
2.B.1 / 2.B.2 / 2.B.3 / 2.B.4 / 3.B.1 / 3.B.2 / 2.C.1 / 2.C.2

Transparantie
3.C.1 / 3.C.2

Initiatieven
1.D.1 / 2.D.1 / 3.D.1
Beschrijving deelname aan initiatieven

         
 

02 Douchegoot WTW
Samen met de firma DSS (Dutch Solar Systems http://www.dutchsolarsystems.com), een vooraanstaande leverancier van Energiebesparende systemen voor de woningbouw, is de ShowerDrain WTW in 2012 op de markt gebracht. De ShowerDrain WTW is getest door KIWA en hierbij is de rendementsprestatie bepaald, hetgeen resulteert in een EPC reductie van maar liefst 0,07 !. Met de ShowerDrain WTW kan c.a. 50% op het energieverbruik van het warme douchewater worden bespaard. Inmiddels zijn ook kortere varianten (80cm i.p.v. 90cm) en varianten met een lagere inbouwhoogte te verkrijgen. Dit vergroot de toepasbaarheid van het systeem in renovatie en kleinere badkamers.
 
 

  ACO WTW Douchegoot
03 Infiltratiesysteem
Samen met zusterbedrijven van ACO B.V. is gewerkt aan een nieuwe generatie "infiltratiekratten" welke een oplossing bieden voor belangrijke knelpunten bij bestaande systemen, te weten ; inspecteerbaarheid en transportvolume (er wordt 95% lucht vervoerd). De ACO Stormbrixx bestaat uit stapelbare (nestbare) basiselementen die het transportvolume (en daarmee CO2 belasting) tot wel 75% verminderen ! Ook efficiënt materiaalgebruik, door het ontbreken van onnodige zijwanden draagt bij aan een verdere reducering van CO2 belasting. Het assortiment is inmiddels uitgebreid met varianten die hoger zijn (dus met een lagere prijs/m3) en de mogelijkheid om met enkele elementen een halve hoogte te creëren. Bredere inzetbaarheid van half-verharding (grind/split), zodat deze beter beloop- en bereidbaar wordt.
 
 
  ACO Stormbrixx infiltratiekratten
05 – Infiltratie particulieren
Naast het Stormbrixx systeem heeft ACO met zusterbedrijven en externe partners voor de particuliere markt een diverse producten voor afkoppelen rondom de woning ontwikkeld. Het EasyGarden Rainbloxx systeem bestaat volledig uit duurzaam en recyclebaar materiaal. Diverse varianten van het RainBloxx systeem kennen verschillende toepassingsmogelijkheden voor het afkoppelen van daken en verhard oppervlak (bijv. oprit of terras). Hierbij kan het gaan om puur infiltratie, of combinatie met water in de tuin houden/brengen ten behoeve van de planten en bomen in de tuin.
  ACO SpongeTop
06 – Blauw/groene daken
Samen met externe partners is het SpongeTop systeem ontwikkeld. Hiermee kan zowel op nieuwe of bestaande daken een waterbuffer aangelegd worden die het regenwater buffert. Afhankelijk van de gekozen oplossing en de opbouwwijze zal het regenwater ten goede komen aan de vegetatie op het dak of volledig verdampen, of een combinatie van deze 2. Bij een goed gedimensioneerd systeem gaat vrijwel geen regenwater meer naar het riool!
  Waterplein Rotterdam

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV