naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Lijnafwatering info > Hydraulische capaciteit
Hydraulische capaciteitsberekening

ACO ondersteunt de architect, adviesbureau of aannemer graag bij het maken van een optimale keuze voor afwatering. Advies op maat bespaart immers veel tijd en kosten. Vakkundige adviseurs zorgen voor en optimale begeleiding vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering. Met een door ACO ontwikkeld softwareprogramma kan de optimale hydraulische capaciteit van een lijnafwateringssysteem worden berekend. Deze berekeningen kunnen architect en ingenieur technisch in belangrijke mate ondersteunen. Met als resultaat: de meest economische systeemoplossing en optimaal rendement.

B = Breedte van het terrein
Lt = Totale lengte van het lijnafwateringssysteem
Lh = Hydraulische lengte van het lijnafwateringssysteem
Ø = Uitloop


 Verharding   Afvoercoëfficiënt 
Beton of asfalt 1,0
Klinkers 0,8
Onverhard 0,5
BerekeningsvoorbeeldVoor langere strengen of bij beperkte inbouwhoogte wordt gebruik gemaakt van het ACO Hydraulische capaciteitsprogramma. ­Deze berekent exact welke hoogte en breedte noodzakelijk is voor een optimaal rendement.
Afvoercapaciteit van de uitlopen

Evenals de eigenschappen van het af te wateren terrein hebben de uitlopen van de lijnafwateringssystemen hun invloed op de afvoercapaciteit. Ook deze factor wordt opgenomen in de capaciteitsberekening om zo de juiste keuze te komen.
 • Afhankelijk van het toepassingsgebied, de verwachte vuilbelasting en het ontwerp van het rioolstelsel, kan worden gekozen uit;
  • Uitloop op de kop van de goot;
  • Onderuitloop;
  • Uitloop via vuilvanger;
  • Uitloop via zandvanger (nu met stankslot);
  • Uitloop via bezinkput (met stankslot).
Uitloop op de kop van de goot

ø Max. debiet
110 mm 8 l/s
160 mm 13 l/s
200 mm 24 l/s
Uitloop aan de onderzijde van de goot

ø Max. debiet
110 mm 10 l/s
160 mm 16 l/s
200 mm 30 l/s
afwateringinfo_zandvanger_tekening
Uitloop via ééndelige zandvanger
(hoogte min. 58 cm)

directe uitloop
ø Max. debiet
110 mm 10 l/s
160 mm 15 l/s
200 mm 25 l/suitloop via stankslot
ø Max. debiet
110 mm 6 l/s
160 mm 10 l/s
200 mm 18 l/s
afwateringinfo_zandvanger_tekening02
Uitloop via
bezinkput (lang model)


directe uitloop
ø Max. debiet
160 mm 29 l/s
200 mm 32 l/s
uitloop via stankslot
ø Max. debiet
160 mm 15 l/s
200 mm 26 l/s
De opgegeven waarden zijn indicatief en kunnen afwijken volgens het rioleringsontwerp, de af te voeren vloeistof (de viscositeit), en andere invloeden. De opgegeven waarden geven capaciteit weer van de uitloop. Voor een nauwkeurige berekening van de gehele streng zijn we u graag van dienst.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV