Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Inspiratie voor toepassing parken en groenblauwe daken

Parken en groenblauwe daken verminderen de CO2-uitstoot, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en stimuleren de biodiversiteit. Daarnaast verminderen groenblauwe daken wateroverlast en verminderen ze stedelijke opwarming (Urban Heat Island Effect).


Groene waterrijke leefomgevingen

Groene waterrijke leefomgevingen zorgen voor rust, ontspanning en een prettig leefklimaat. Parken, plantenbakken en plantsoenen vormen een oase van rust en ontspanning. Ondanks de vaak ruim aanwezige zachte oppervlakken (groen en halfverharding) waar regenwater prima kan infiltreren, heeft ACO andere afwateringssytemen die bijdragen aan een duurzame prettige en mooie leefomgeving.

Groenblauwe daken

Door daken een extra functie te geven, kunnen we ze multifunctioneel gebruiken. Zo verminderen groene daken de CO2-uitstoot, zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit en stimuleren ze de biodiversiteit. Om te zorgen voor een optimale stedelijke leefbaarheid is het noodzakelijk om anders naar daken te kijken.

Daarnaast bieden groenblauwe daken voor een effectieve reductie van wateroverlast en verminderen ze stedelijke opwarming (Urban Heat Island Effect). ACO, dé specialist in afwateringstechniek, combineert de beste eigenschappen van groene en blauwe daken. Wij willen de wateroverlast in steden verminderen. Onze ACO SpongeTop houdt het water op het dak vast. Door water op het dak te bufferen wordt wateroverlast tijdens (hevige) regenval voorkomen en de riolering ontlast. Bovendien zorgt een groenblauw dak voor verkoeling in de stad. In de periode april tot oktober verdampt namelijk verreweg het meeste regenwater dat opgevangen wordt. En verdamping betekent verkoeling. Dus een bijdrage aan het verminderen van het hitte-eilandeffect en de stedelijke opwarming.

Duurzaam opvangen, opslaan en infiltreren van regenwater

Met het oog op de toekomst krijgen we door de klimaatverandering met meer piekbuien en langere periodes van droogte te maken. Om wateroverlast en watertekorten te voorkomen is een oplossing nodig die water kan opslaan en afvoeren wanneer dat nodig is. Want daarmee kunnen we ons land waterbestendig maken, zorgen we voor verkoeling op warme dagen en kunnen we planten water geven zonder kostbaar drinkwater te verspillen. Vanuit die gedachte heeft ACO infiltratie- en bergingssysteem voor in het park, onder de bestrating en op het dak ontwikkeld. Deze berging- en infiltratiesystemen worden ingebouwd in de grond en zorgen ervoor dat regenwater wordt opgeslagen en tijdens droge periodes geleidelijk wordt afgegeven voor infilratie in de grond of besproeiing.

Een andere oplossing om wateroverlast te voorkomen is het regenwater zoveel mogelijk oppervlakkig af te voeren richting wadi’s. Een duurzame klimaatbestendige oplossing want wadi’s houden het regenwater vast, infiltreren het vervolgens in de bodem en helpen zo verdroging tegen te gaan. Wadi's kunnen met elkaar verbonden worden door een lange lijnafwateringsgoot.


Bekijk relevante projecten: