naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Lijnafwatering info > Polymeerbeton
Materiaal en producttechnologie

De voordelen en eigenschappen van polymeerbeton P1408
ACO Drain Lijnafwatering   Chemicaliënbestendig onder externe omstandigheden en dit uiteraard zonder aanvullende coating
ACO Drain Lijnafwatering   Uitstekende demping van geluid en trillingen
ACO Drain Lijnafwatering Uitzonderlijke electrisch isolerende eigenschappen
ACO Drain Lijnafwatering Volledig vorstbestendig
ACO Drain Lijnafwatering ACO Drain Lijnafwatering
Buigweerstand (N/mm²)
Druksterkte (N/mm²)
ACO Drain Lijnafwatering ACO Drain Lijnafwatering
Oppervlaktegladheid (µm)
Waterindringingdiepte (mm)
ACO DRAIN Lijnafwatering   Hogere druksterkte ongeacht welke belasting dan vergelijkbare betonproducten
ACO DRAIN Lijnafwatering   Niet onderhevig aan slijtage
ACO DRAIN Lijnafwatering Bestand tegen temperatuurschommelingen
ACO DRAIN Lijnafwatering Volledig vloeistofdicht
ACO DRAIN Lijnafwatering Gemakkelijk machinaal te bewerken
ACO DRAIN Lijnafwatering Nauwkeurige maatvoering
ACO DRAIN Lijnafwatering Recyclebaar en kan opnieuw in het productieproces ingevoerd worden
ACO DRAIN Lijnafwatering Glad oppervlak bevordert de zelfreiniging, 95 Manning-Strickler
ACO polyesterbeton P1408 bestaat overwegend uit natuurlijke minerale grondstoffen, zoals kwarts, basalt en graniet. Deze worden in een optimale korrelgrootte-samenstelling (zeeflijn tot 8 mm) met kunsthars gebonden.

De bijzondere materiaalsamenstelling en de moderne productietechnologie geven ACO Polyesterbeton P1408 zijn bijzondere eigenschappen :
  • Buigweerstand: 22 N/mm2
  • Druksterkte: > 90 N / mm2
  • Elasticiteitsmodulus: ca 25 kN / mm2
  • Soortelijk gewicht: 2,1 - 2,3 kg / dm3
  • Waterindringdiepte: 0 mm
  • Chemicaliënbestendigheid: zeer hoog
  • Oppervlakteruwheid: ca 25 µm
Polyesterbeton P1408
Dankzij zijn inherente kwaliteiten, is polyesterbeton de juiste en beste materiaalkeuze voor een milieuvriendelijke lijnafwatering, voor alle toepassingsgebieden en onder ongeacht welke omstandigheden.

ACO Kwaliteitsproducten door integrale kwaliteitszorg
De grondstoffen van het ACO polyesterbeton P1408 zijn onderworpen aan strenge specificaties en aan permanente kwaliteitcontrole van ACO en de toeleveranciers.

Bovendien worden tijdens de productie de mechanische eigenschappen van polyesterbeton P1408 constant gecontroleerd door ons laboratorium en daar een onafhankelijk controle-instituut.
 
ACO chemicaliën-bestendigheidstabel, stand 11 / 2001

ACO Polymeerbeton is een kunstharsgebonden materiaal, verstevigd met kwarts vulstoffen (tot 8 mm). De resultaten in deze lijst hebben enkel betrekking op de vermelde media in zuivere en ongemengde toestand, in de aangegeven concentratie bij 23°C2). Deze resultaten zijn gebaseerd op een omvangrijk onderzoek aan het Polymeerinstituut te Flörsheim (D). Dit onderzoeksinstituut is geaccrediteerd door het “Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung”.  Het ACO voegmassa/primer systeem beantwoordt aan de KIWA BRL- 2825.

 

Aceton + + - + Iso-octaan + + + +
Ammonia 10% + + - (+) Melkzuur 10% + + + +
Aniline 10% in alcohol 10% + + + - Methan Methylamineol + + - +
Aniline6) + + + - Methylamine + - - -
Autobenzine 95-98 + + + + Methylethylketon (MEK) + + - +
Autobenzine + + + + Mierezuur 10% + + - (+)
Azijnzuur + + - (+) Minerale olie SAE 5 W 50 Shell + + + +
Azijnzuur 10% + + - (+) Monochloorazijnzuur 10% + + + -
Benzeen 30% + + + - Monochloorbenzeen + - + -
Boorzuur6) + + - + Monochloortrifluorbenzeen + + + +
Secundair butanol + + + + n-Nonaan + + + +
Calciumhydroxide6) + + - + Natriumcarbonaat 20% + + + +
Chevron Hy-Jet + (+) + + Natriumchloride 20% + + + +
Chloorzuur 5% + (+) - (+) Natriumhypochloriet 5% + + - +
Chroomzuur 5% + + + + Natronloog 20% (+) + - +
Chroomzuur 10% + + - + Oxaalzuur6) + + + +
p-Cresol6) (+) + (+) - Ricinusolie, wonderolie + + + +
Diamine-ethyleen + - + - Salpeterzuur 10% + + - +
Diesel + + + + Straalmotor brandstof Jet-A1 + + + (+)
Ethanol, alcohol + + + + Tetrafluorwaterstofboorzuur 20% + + - +
Ethylacetaat + + + - Tolueen + (+) + (+)
FAM testvloeistof A + + + + Trichloor-trifluorethaan + + + -
FAM testvloeistof B + + + + Trichloorethyleen (tri) + - - +
Fenol6) + + + - Triethyl-amine + + + -
Fluorwaterstofzuur 5% + + + + Vliegtuigbrandstof + + + -
Formaldehyde, formaline 35% + + + + 50 Vol% Isooctaan
Fosforzuur 20% + + - + 50 Vol% Tolueen
n-Heptaan + + + + Xyleen + + + +
n-Hexaan + + + + IJzer(II)sulfaat 20% + + + +
Hexafluorkieselzuur 10% + + + + Zoutzuur 10% + + - +
Huisbrandolie (HBO) + + + + Zwavelzuur 20% + + + +
Hydrauliek-olie Donax TM + + + + Zwavelzuur 40% + + + +

1)   bij afwijkende concentraties navraag wenselijk
2) bij afwijkende temperaturen navraag wenselijk
3) ACO Polymeerbeton P = polymeerbeton met polyesterhars als
bindmiddel; uitvoering met vinylesterhars als bindmiddel bij
belasting door bijzonder agressieve media, op aanvraag leverbaar !
4) inwerking van beperkte duur, 72 uur
5) constante belasting van 42 dagen
6) verzadigde oplossing
+ bestendig
(+) beperkt bestendig, navraag wenselijk
- niet-bestendig, navraag wenselijk

De resultaten in de chemicaliën-bestendigheidstabel zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek en de tabel is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met voortdurende ontwikkelingen in én onderzoek naar het gebruik van produkt/materialen, kunnen de gegevens aan verandering onderhevig zijn. Deze tabel wordt door ACO vrijblijvend verstrekt, afnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de verwerker, ontwerper respectievelijk gebruiker om vast te stellen, of het produkt geschikt is voor de voorgenomen toepassing. Indien sprake is van een afwijkende temperatuur, een afwijkende concentratie, andere media of een combinatie van een aantal media kan ACO geraadpleegd worden voor advies. Daar ACO geen zicht en/of controle heeft op de feitelijke verwerkings- en gebruiksomstandigheden, aanvaardt ACO geen aansprakelijkheid voor de gevolgen bij toepassing of gebruik van haar adviezen.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV