Lijnafwatering

Wat is de eerste stap in regenwaterbeheer en waterbescherming? collect: verzamelen en opnemen van het oppervlaktewater resp. de te behandelen vloeistoffen komen snel en zo volledig mogelijk van het oppervlak in het afwateringssysteem. Dit onderdeel van de ACO-systeemketen garandeert bescherming, veiligheid en comfort voor mensen, gebouwen en verkeersroutes in de onmiddellijke omgeving.

{Publikationsstruktur}
TOP