Opvoerinstallaties en terugstuwbeveiligingen

ACO Opvoerinstallaties zorgen ervoor dat (regen)water en afvalwater, dat zich onder het niveau van de riolering bevindt, automatisch via een opvoersysteem zonder terugstroom, naar de openbare riolering wordt gevoerd. Wanneer regen-/afvalwater niet optimaal kan wegstromen naar de riolering ontstaat er kans op terugstuwing van afwater. Om terugstroming van het water te voorkomen worden ACO Terugstuwbeveilingen ingezet.

Wij hebben diverse oplossingen voor het afvoeren van water. Graag komen wij bij je aan tafel of op locatie om het afwateringsvraagstuk te inventariseren. Vervolgens maken onze adviseurs jouw afwateringsplan en systeemontwerp, ondersteund met hydraulische capaciteitsberekeningenn. Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers gratis gebruik maken. #askACO


Opvoerinstallaties

ACO Opvoerinstallaties zorgen ervoor dat (regen)water en afvalwater, dat zich onder het niveau van de riolering bevindt, automatisch via een opvoersysteem zonder terugstroom, naar de openbare riolering wordt gevoerd. Ons assortiment opvoerinstallaties bestrijkt verschillende toepassingen qua soort afvalwater, debiet, opvoerhoogte, de te overbruggen afstand en de diameter van de persleiding.

Meer informatie

Terugstuwbeveiligingen

ACO Terugstuwbeveilingen voorkomen wateroverlast en schade aan gebouwen als gevolg van steeds extremere regenbuien, slijtage of veroudering van rioleringssystemen. Ze kunnen zowel in een vrijliggende leiding als in een vloer/ grond liggende leiding ingebouwd worden. De modulaire systemen zijn eventueel achteraf aan te passen / om te bouwen. ACO terugstuwbeveiligingen zijn geschikt voor verschillende toepassingen.

Meer informatie