ACO Terugstuwbeveiligingen

ACO Terugstuwbeveilingen voorkomen wateroverlast en schade aan gebouwen als gevolg van steeds extremere regenbuien, slijtage of veroudering van rioleringssystemen.

Wanneer regen-/afvalwater niet optimaal kan wegstromen naar de riolering ontstaat er kans op terugstuwing van afwater. Om dit te voorkomen worden de kunststof terugstuwbeveiligingen van ACO ingezet. Deze kunnen zowel in een vrijliggende leiding als in een vloer/ grond liggende leiding ingebouwd worden. De modulaire systemen zijn eventueel achteraf aan te passen / om te bouwen. ACO terugstuwbeveiligingen zijn voorzien van CE-Markering.

Ons assortiment terugstuwbeveilingen is geschikt voor verschillende toepassingen. In de keuzematrix hieronder zijn de belangrijkste eigenschappen samengevat zodat je het het juiste type terugstuwbeveiling kunt kiezen voor jouw situatie.


Algemene producteigenschappen

 • kunststof terugstuwbeveiligingen
 • geschikt voor vrijliggende leiding of leiding in de vloer/ grond
 • modulaire systemen zijn achteraf aan te passen / om te bouwen
 • verkrijgbaar in enkelvoudige of dubbele terugstuwbeveiliging
 • voldoet aan NEN 3215, m.u.v. de ACO Triplex type 0 / 1
 • voorzien van CE-markering

Hoe ontstaat terugstuwing?

Terugstuwing van afvalwater in gebouwen ontstaat zodra afvalwater niet optimaal in het openbare riool kan stromen.

Rioleringssystemen kunnnen uit economische gronden niet op de statistisch maximaal te verwachten regenwaterhoeveelheden worden gedimensioneerd. Steeds hogere regenintensiteit ten gevolge van de klimaatverandering, toename in bebouwd en/of verhard oppervlak dragen ook nog eens bij tot extra belasting van de riolering. Daarnaast staan achterstallig onderhoud, leidingbreuk, pompuitval, slijtage of veroudering van systemen de optimale werking van de riolering soms in de weg.

Door in de ontwerpfase van gebouwen met calamiteiten rekening te houden wordt de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk beperkt.

Wie is er verantwoordelijk bij schade en wateroverlast?

De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor bescherming van zijn eigendommen. Eventuele schade is niet te verhalen op de overheid. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen claims afwijzen als zaken niet volgens de geldende normen, inclusief terugstuwbeveiliging, zijn aangebracht.

Wanneer een terugstuwbeveiliging gebruiken?

In de Nederlandse norm NEN 3215 2007 staat het volgende: Bij lozingstoestellen die lager zijn gelegendan 150 mm boven straatpeil, moet het afvalwater van deze lozingstoestellen door een rioolwaterpomp op de huisaansluiting worden geloosd, tenzij voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:

 • het huishoudelijk afvalwater onder vrijverval kan worden geloosd
 • in de separate grondleiding van deze lozingstoestellen een terugstuwbeveiliging aanwezig is
 • bij lozing van fecaliënvrij afvalwater de terugstuwbeveiliging ten minste voldoet aan type 2 van de NEN-EN 13564-1
 • bij lozing van fecaliënhoudend afvalwater de terugstuwbeveiliging ten minste voldoet aan type 3 van de NEN-EN 13564-1
 • uit een risicoinventarisatie blijkt dat het niet kunnen afvoeren van afvalwater gedurende terugstuwing vanuit de huisaansluitleiding in de grondleiding en naar de lozingstoestellen, geen hygiënische en gezondheidsbezwaren opleveren

Opmerking: Indien het lozingstoestel uitsluitend een vloerput betreft dan kan ook worden volstaan met een terugstuwbeveiliging die ten minste voldoet aan type 5 van de NEN-EN 13564-1

Inbouw van terugstuwbeveiligingen

Afvoerpunten die boven de terugstuwhoogte liggen mogen niet via een terugstuwbeveiliging (keerklep of opvoerpomp) aangesloten worden op de riolering. In dat geval zou namelijk bij terugstuwing (hoogwaterniveau in riolering) het afvalwater uit het gebouw via de lager gelegen afvoerpunten de lagere gebouwdelen laten overstromen. Daarom worden alle boven de terugstuwhoogte gelegen afvoeren na de terugstuwbeveiliging aangesloten. De standleiding zal zich in geval van terugstuwing tot maximaal de terugstuwhoogte vullen (wet van de communicerende vaten). De afvoerpunten in de lager gelegen gebouwdelen worden door de terugstuwbeveiliging beschermd.

Welke terugstuwhoogte moet ik aanhouden?

De terugstuwhoogte is het hoogste niveau tot waar het afvalwater in een rioleringssysteem stijgen kan. Alle afvoerpunten in een gebouw die onder dit niveau liggen zijn potentiële probleemgebieden in geval van terugstuwing. Normaliter wordt voor de terugstuwhoogte straatpeil +0,15 m aangehouden.

Welke type teugstuwbeveiliging gebruiken?

Ons assortiment terugstuwbeveilingen is geschikt voor verschillende toepassingen. Onder de tab "Keuzematrix" op deze pagina zijn de belangrijkste eigenschappen samengevat zodat je het het juiste type terugstuwbeveiling kunt kiezen voor jouw situatie.

Kelderafvoerput JUNIOR®

Deze kelderafvoerput is door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor inbouw bij renovaties, waarbij bestaande afvoerpunten tegen terugstuwing beveiligd moeten worden. Deze Junior kelderafvoerput heeft twee keerkleppen waarvan één met vergrendeling. Deze kelderafvoerput wordt in de vloer ingebouwd, waarbij het water zowel via het rooster kan instromen als via een in het werk aan te brengen zij-inlaat . Hierop kunnen bijvoorbeeld afvoeren van douches, wastafels of wasmachines aangesloten worden.

Deze JUNIOR kelderafvoerput voldoet aan NEN 3215.

Voordelen:

 • compacte bouwwijze
 • bijzonder geschikt voor renovaties
 • vuilemmer en keerklepunit kunnen zonder gereedschap uit- en weer ingebouwd worden
 • draaibaar bovendeel voor optimale aanpassing aan tegelpatroon
 • ophoogelement voor verdiepte inbouw beschikbaar

Enkelvoudige terugstuwbeveiliging TRIPLEX type 0 / type

De ACO TRIPLEX is geschikt voor toepassingen met regenwater en beide types zijn beschikbaar voor vrijliggende leidingen. In normale bedrijfsstand beweegt de keerklep vrij onder druk van de waterstroom en het afvalwater stroomt vrij het riool in. In geval van terugstuwing drukt het terugstromende water in de riolering de klep dicht tegen de zitting en verhindert hiermee terugstromend water in het gebouw.

De ACO TRIPLEX type 1 heeft tevens een noodvergrendeling die in het deksel is geïntegreerd. Deze dient als extra zekerheid en kan met de hand bediend worden. Zodra de noodsluiting is ingeschakeld kan er geen water meer afgevoerd worden (bijvoorbeeld tijdens vakantie of hoogwater).

In tegenstelling tot onze andere terugstuwbeveilingen voldoet de ACO TRIPLEX type 0 en type 1 niet aan NEN 3215.

Voordelen:

 • vervaardigd van kunststof
 • compact ontwerp
 • voor regenwaterafvoer
 • type 1 voorzien van noodvergrendeling
 • grote onderhoudsopening
 • eenvoudig te openen d.m.v. snelsluiting
 • verval vanaf slechts 8 mm, hiermee uitermate geschikt voor renovaties

Dubbele terugstuwbeveiliging TRIPLEX Type 2

Deze terugstuwbeveiliging Type 2 voldoet aan de NEN 3215 en is beschikbaar voor inbouw in vrijliggende leidingen.

De ACO TRIPLEX type 2 is geschikt voor toepassingen met fecaliënvrij water zoals ruimtes met vloerafvoeren, douches, wasmachines etc. Het ontwerp is compact en voorzien van een snelsluiting, zodat het apparaat eenvoudig te openen en onderhouden is. De terugstuwbeveiliging is leverbaar met aansluitdiameter Ø 50 en Ø 75 mm. In normale bedrijfsstand bewegen beide keerkleppen vrij onder druk van de waterstroom en het afvalwater stroomt vrij het riool in. In geval van terugstuwing drukt het terugstromende water in de riolering de eerste klep dicht tegen de zitting en verhindert hiermee terugstromend water in het gebouw. De tweede klep dient als zekerheid om bij eventuele vervuiling van de eerste klep alsnog de afdichting te garanderen.

De ACO TRIPLEX type 2 heeft daarnaast nog een vergrendeling die op de eerste klep is aangebracht. Deze dient als extra zekerheid (noodsluiting) en kan met de hand bediend worden. Zodra de noodsluiting is ingeschakeld kan er geen water meer afgevoerd worden (bijvoorbeeld tijdens vakantie of hoogwater).

Voordelen:

 • vervaardigd uit kunststof
 • zeer compact ontwerp
 • voor fecaliënvrij afvalwater
 • voorzien van noodvergrendeling
 • grote onderhoudsopening
 • eenvoudig te openen d.m.v. snelsluiting
 • verval vanaf slechts 6 mm, hierdoor uitermate geschikt voor renovaties

Terugstuwbeveiligingsautomaat voor fecaliënhoudend afvalwater TRIPLEX Type 3F

Voldoet aan NEN-3215. De QUATRIX type 3F is zowel beschikbaar voor inbouwsituaties waarbij de leiding vrijliggend is en voor inbouw in de vloer/ grond, waarbij de terugstuwbeveiliging van een schachtopbouw voorzien is. De schacht kan middels een extra flens tegen drukkend grondwater uitgerust worden. De ACO QUATRIX- type 3F is geschikt voor toepassingen met fecaliënhoudend water zoals ruimtes waarbij zich toilet(ten) beneden de terugstuwhoogte bevinden. In deze gevallen moet een terugstuwbeveiliging van het type 3F ingezet worden.

In normale bedrijfsstand staan beide keerkleppen open en het afvalwater stroomt vrij het riool in. Zodra het water in de leiding boven de vulhoogte stijgt wordt door de ontstane onderdruk een signaal naar de besturingseenheid gestuurd. De stuureenheid zorgt ervoor dat de elektromotor de keerklep afsluit. Zodra de terugstuwing in het riool zich oplost wordt dit door de besturing geregistreerd en wordt de keerklep weer automatisch geopend. Tijdens de terugstuwing kunnen aangesloten afwateringspunten niet gebruikt worden. De terugstuwing wordt door een optisch en akoestisch signaal kenbaar gemaakt. Bij stroomuitval zorgt de geïntegreerde accu voor een standby tijd tot 24 uur.

Voordelen:

 • Geschikt voor fecaliënhoudend afvalwater
 • minimaal verval van 12mm, hiermee uitermate geschikt voor renovaties
 • pneumatisch signalering voor storingsvrije bediening
 • elke 4 weken zelftest
 • bij storing volgt alarmmelding
 • handbediende noodsluiting

Aanvullende voordelen flexibele schachtopbouw voor in vloer liggende leidingen:

 • instelbaar ophoogstuk voor perfecte aanpassing aan vloerpeil
 • op verschillende hoogtes te plaatsen dichtingsflens
 • draaibaar bovendeel voor optimale aanpassing aan tegelpatroon