vetafscheider – mobiele toepassing

LipuMobil-P – Type 0,8
  • Toepassingsbereik:
    • Mobiele friet- viskramen
    • Mobiele vaatwassers
  • Met geïntegreerde slibvang
  • Voor vrije opstelling in vorstvrije ruimte