Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Referentiecase Faunapassage Europaweg-Zuid Assen

Samenvatting van het project:

Om klein wild veilig de Europaweg te laten passeren heeft de Gemeente Assen ervoor gekozen om een ecopassage aan te leggen tussen het Asserbos, het Twijfelveld en het Natura 2000-gebied Witterveld. In zeer korte tijd is de prefab faunatunnel gerealiseerd waardoor er nauwelijks overlast was voor het verkeer. Doordat ACO per rijbaan twee prefab elementen kon aanleveren, was er slechts een half wegvak per keer afgesloten. Hierdoor was er een minimale omleiding nodig en heeft het verkeer nauwelijks overlast ervaren.

Faunapassage Europaweg-Zuid
Assen (2019)
Opdrachtgever: Gemeente Assen
Uitvoerder/verwerker: Arcadis Nederland bv
Ontwerp: Arcadis Nederland bv
Product: ACO Pro


Veiligheid voor mens en dier

“Om leefgebieden van diersoorten met elkaar te verbinden en te zorgen voor een ecologische samenhang hebben wij besloten om een fauntatunnel aan te leggen onder de Europaweg”, vertelt de projectleider van de Gemeente Assen. “Dankzij deze faunatunnel kan klein wild - amfibieën, reptielen zoals ringslangen, muizen, konijnen en vossen - ongestoord en veilig oversteken en zijn er minder aanrijdingen met dieren waardoor het voor het verkeer veiliger wordt. Deze faunatunnel is een onderdeel van een groter stelsel verbindingen.”

Samenwerking ecoloog en bouw

De gemeente Assen heeft Arcadis benadert voor het ontwerpen en plaatsen van een faunatunnel, in de zuidelijke ringweg van Assen. De aannemerstak van ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis heeft als hoofdaannemer opgetreden in de realisatie van deze ecocorridor. Jans Ottema, projectleider uitvoering trajecten bij Arcadis, vertelt dat zij gecharmeerd waren van de veilige en solide ACO faunatunnels in het Slochterdiep bij Groningen. “Omdat de Europaweg een breed wegprofiel en een brede middenberm heeft, hebben wij eerst met onze ecoloog bekeken of de monolithische faunatunnel van ACO wel genoeg effect zou hebben”, vertelt jans Ottema. “Er zijn immers dieren die hier en daar licht nodig hebben in de tunnel. Omdat het dichte deel niet langer is dan 10 meter, heeft onze ecoloog geconstateerd dat een monolithische faunatunnel een mooie oplossing is.”

“ACO heeft bewust gekozen voor de ontwikkeling van monolithische faunatunnels van polymeerbeton’, vertelt Johannes Doornbosch, accountmanager bij ACO. ‘De reden hiervoor is dat polymeerbeton een hoge buig- en treksterkte heeft, waardoor er geen wapeningen nodig zijn in het beton. De amfibieën en reptielen die zich erin verplaatsen oriënteren zich namelijk op het aardmagnetisch veld, waardoor wapeningen en dus metaalachtige producten in faunatunnels beter vermeden kunnen worden. Hierdoor is polymeerbeton het best beschikbare product voor amfibitunnels. Bovendien is polymeerbeton een niet zuigend product, zodat kikkers en padden zonder uit te drogen de ecocorridor kunnen passeren.”


"Doordat ACO per rijbaan twee prefab elementen kon aanleveren, was er slechts een half wegvak per keer afgesloten. Hierdoor was er een minimale omleiding nodig en heeft het verkeer nauwelijks overlast ervaren."


Mooie uitdaging

De Gemeente Assen wilde zo min mogelijk overlast voor verkeer en fietsende schoolgaande kinderen veroorzaken. Daarom was het noodzakelijk om deze faunatunnel te realiseren in de vakantie. “Onze uitdaging was de wens om in een kort tijdsbestek een faunatunnel te leveren die snel in het werk te plaatsen zou zijn. Juist daarin zit onze toegevoegde waarde; wij denken mee met de klant en leveren snel waar het kan. Om ervoor te zorgen dat het wegvak zo kort mogelijk afgesloten zou zijn hebben wij onze standaard tunnelelementen samengesteld tot een kant en klare prefab faunatunnel van 4 meter. Dit was in hoogconjunctuur van de bouw wel een uitdaging. Maar ik hou wel van een uitdaging”, zegt Johannes Doornbosch lachend.

Minimale omleiding en geen overlast

Doordat ACO de faunatunnel prefab heeft aangeleverd op het werk, is er een enorme tijdsbesparing gerealiseerd. Dankzij een strakke planning kon Arcadis de dag voor de levering een sleuf trekken in het wegvak. Omdat de prefab betonfundatie goed uitgehard was kon Arcadis de volgende dag de faunatunnel direct verwerken en de dag erna asfalteren. Al met al heeft het plaatsen van de ACO Pro Faunatunnel slechts drie dagen per rijbaan in beslag genomen.

Jans Ottema licht toe: “Doordat ACO per rijbaan twee prefab elementen kon aanleveren, was er slechts een half wegvak per keer afgesloten. Hierdoor was er een minimale omleiding nodig en heeft het verkeer nauwelijks overlast ervaren. Doordat het project tijdig is opgeleverd hebben ook de schoolgaande kinderen geen hinder ondervonden. Het project is prima verlopen dankzij de goede samenwerking met ACO en de praktisch ingestelde Johannes.”

Ook de projectleider van de Gemeente Assen is content met het resultaat “De faunatunnel zit er strak in. Als je het niet weet dan zie je hem niet”, vult hij aan.


"Het project is prima verlopen dankzij de goede samenwerking met ACO en de praktisch ingestelde Johannes.”


Ook interesse in een Prefab faunatunnel?

Wij stellen onze kennis graag ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers gratis gebruik maken. #askACO