Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO Passavant Olie afscheider, benzine afscheider, olie water afscheider, olieafscheiderinstallatie en OBA zijn allemaal namen voor een olie benzine afscheider. Wij hebben diverse types in ons programma. Er is vast wel een afscheider die geschikt is voor jouw situatie.

In de product- en toepassingsmatrix hieronder kun je de juiste OBA kiezen voor jouw situatie. En kom je er niet? ACO helpt je graag bij je keuze voor jouw toepassing. Wij helpen je met de berekening van het debiet (Nominale Grootte NG) en/of de bepaling van de slibopvangcapaciteit. #askACO


Oleopator: Olie-benzineafscheider met coating

Eigenschappen:

 • KOMO gecertificeerd
 • slibvang en olieafscheider zijn gecombineerd in één bekken, wat resulteert in lagere plaatsingskosten
 • groot olie-opslagvolume
 • ruime keuze in t/m NG50-5000 in één bekken geïntegreerd
 • een hoog afscheidingsrendement
 • standaard Klasse I
 • belastingklasse standard D400 volgens NEN-EN 124
Ga naar Oleopator

Oleopass: Bypassafscheider met coating

Eigenschappen:

 • geïntegreerde bypass
 • first flush behandeling
 • slibvang en olieafscheider zijn gecombineerd in één bekken, wat resulteert in lagere plaatsingskosten
 • hoog afscheidingsrendement
 • standaard Klasse I
 • belastingklasse afdekking standaard D400 volgens NEN-EN 124
Ga naar Oleopass

Oleosmart: Filterloze olie-benzineafscheider

Eigenschappen:

 • filterloze coalescentietechniek
 • slibvang en olieafscheider zijn gecombineerd in één bekken, wat resulteert in lagere plaatsingskosten
 • hoge bedrijfszekerheid
 • onderhoudsarm en daardoor zeer lage onderhoudskosten
 • klasse I en II afscheider in één bekken mogelijk
Ga naar Oleosmart

Wat is een olieafscheider?

Olieafscheiderinstallaties bestaan uit een slibvang- en een olieafscheidergedeelte. Ze verwijderen naast oliën ook andere opdrijvende stoffen met een minerale of synthetische oorsprong welke niet of slecht in water oplosbaar zijn en waarvan de dichtheid kleiner is dan sw* 0,95 g/cm3. Slib bezinkt, ook wanneer het gebonden en/of verontreinigd is met lichtere stoffen. ACO Olieafscheiders zijn voorzien van een zelfregelende vlotterinstallatie die de uitlaat afsluit zodra de maximale olieopslagcapaciteit in de afscheider is bereikt. Wij hebben universele olieafscheiders, betonnen olieafscheiders voor grote oppervlakken en onderhoudsvriendelijke olieafscheiders in ons assortiment.

Slibvangput

Afscheiderinstallaties bestaan over het algemeen uit een slibvanger, olieafscheider en monsternameput. De slibvanger wordt vaak in de olieafscheider geïntegreerd in één bekken. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om te werken met een separate voorgeschakelde slibvangput. ACO levert een compleet programma van slibvangputten met een inhoud van 700 liter tot 18.000 liter per bekken*. Vraag de ACO adviseur naar de mogelijkheden.

Voor de combinatie met een olieafscheider is deze altijd gecoat en KOMO gecertificeerd. Optioneel zijn de slibvangputten leverbaar met HDPE-lining of zonder coating.De slibvangput wordt standaard geleverd met een D400 BEGU afdekking. Slibvangputten kunnen uiteraard ook als “losse” slibvanger bij bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen worden toegepast of als bufferput
worden gebruikt.

Wij berekenen debiet en slibvangcapaciteit

Bij de keuze van afscheiders is het belangrijk om rekening te houden met de aangeboden hoeveelheid toestromend afval- en/of hemelwater, het debiet genaamd. Ook de slibvangcapaciteit moet meegenomen worden, deze is afhankelijk van de toepassing. Het debiet bepaalt samen met het slibvangvolume de dimensionering van de afscheider. Hoe groot deze precies moet zijn wordt berekend volgens de NEN-EN 858. De ACO afscheider calculatietool volgt deze norm. Bij grote oppervlakten en/of extreme regenbuien hoeft het niet altijd noodzakelijk te zijn om het gehele debiet via een afscheider te behandelen. Wij zijn jouw kennispartner en adviseren je graag of het mogelijk is om kostenefficiënte bypassafscheider met first flush behandeling toe te passen.

ACO Passavant olieafscheiders voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen

ACO levert de ontwerper bovendien ondersteunende informatie en capaciteitsberekeningen volgens NEN-EN 858 en/of BRL 5251. De bewaking van deze kwaliteit en het duurzaam produceren is gewaarborgd door richtlijnen die daarvoor gelden. ACO is ISO 9001 gecertificeerd en produceert CO2 bewust. ACO producten voldoen aan CE, zijn getest door LGA, PIA en/of bezitten een KOMO certificaat. DOP (Declaration of Performance) certificaten tref je aan in onze kennisbank.

Lees nu de blog van Marc waarom lozen van vervuild water moet worden voorkomen

Welke afscheider is geschikt voor mijn situatie?

In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende toepassingsgebieden voor afscheiders weergegeven. Voor ieder gebied of toepassing is aangegeven in welke mate lichte vloeistoffen, zware metalen of grof/ fijn slib te verwachten zijn. Uitgaande van die verwachting is in diezelfde tabel per toepassing aangegeven welke type afscheider daar het best bij zou kunnen passen. Dit is slechts een keuzehulp; ga dan ook altijd na of de tabel representatief is voor uw specifieke situatie. Is de olieafscheider niet geschikt voor jouw situatie? Wij hebben ook slibvangputten, lamellenafscheiders of zware metalen filters.

Advies nodig? ACO helpt je graag bij je keuze, of het nu gaat om de berekening van het debiet (Nominale Grootte NG) of de bepaling van de slibopvangcapaciteit voor de toepassing. #askACO

Te verwachten stoffenOlieafscheiders
Toepassingsgebeiden
Aardinbouw
Lichte vloeistoffenZware metalenGrof slib/vuilFijn slibOleopator
CE & KOMO
Oleopass
CE
Oleosmart
CE
Zware metalen afscheider
CE
Lamellen afscheider
CE
Slibvangput
CE & KOMO
Tankstationxxxxxx•••-•••-
Garages/schadeherstelbedrijvenxxxxx•••-••
Sloperijenxxxxxxxx••••••••
Wasstraat / afspuitplaatsxxxxxxxx••-•••
Laad - en loskuilenxxxx•••••
Rijks- en provinciale wegenx xxx••••••••
Vliegveldenx xxx••••• ••
Op- en overslagterreinenx xx•••••••••
Parkeerterreinenx xxx••••••••
Scheepswervenxxxx••••••
Koper/zink oppvervlakten / daken xxx xx •••
Metaalrecyclingxxx x-•••••
Milieustratenxxxxxx
Industriële vloeistofdichte vloerenxxxxx
Afkoppeling van hemelwaterxxxxx •••••
x mogelijk | xx aanwezig | xxx voornamelijk- niet toepasbaar | • toepasbaar | •• gangbaar | ••• specifiek geschikt