Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Regulator

Een regulator is een voorgeschakeld bufferbekken met debietregelaar voor afwatering van grote oppervlakken zonder bypass.


Het ACO Passavant Regulatorsysteem is een voorgeschakeld bufferbekken met debietregelaar bij een afscheiderinstallatie. Doordat het regenwater gebufferd wordt is een afscheider met een kleinere nominale grootte mogelijk. Het bufferbekken is voorzien van een debietregelaar. Het debiet van de uitlaatopening is in te stellen van 1 tot 80 l/s. De uitlaatopening is gepositioneerd aan het einde van de inlaatarm welke met drijvers aan de oppervlakte drijft. Hierdoor wordt ongeacht het waterniveau in het bekken altijd een gelijkmatige stroom van het water naar de afscheider gewaarborgd. Deze methode van debietregeling voorkomt het verder vermengen van oliën met water zoals dat wel gebeurt bij reguliere debietregelingen gebaseerd op wervelingstechnieken. Deze werveling versterkt het mixen en verfijnen van verontreinigde oliën welke in een eerder stadium met slib waren gebonden, de olieafscheider zal deze oliën minder efficiënt kunnen afscheiden. Omdat het ACO regulatorsysteem oliën niet verder laat mixen en/of verfijnen heeft deze minder nadelige gevolgen op het afscheidende vermogen van de afscheider.

Toepassingsgebieden

 • parkeerterreinen
 • industrieterreinen
 • tankparken

Productvoordelen Regulator

 • Volledige afvalwaterstroom wordt behandeld
 • kleinere afscheider mogelijk
 • lagere exploitatiekosten door kleinere hoeveelheid olie / water / slib
 • geen onnodig vermengen en verfijnen van oliën, het afscheiderrendement wordt daarom niet nadelig beïnvloed
 • het uitlaatdebiet is onafhankelijk van het waterniveau
 • groot slibvangvermogen
 • belastingsklasse afdekking D400 conform NEN-EN 858
 • KOMO produktcertificaat
TypeAansluit diameterDebiet in l/s QType bufferbekken
1001601 t/m 8CS10
2002009 t/m 40PR18
30030041 t/m 80PR18