Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Binnenstedelijke wegen en snelwegen

Wegen zijn de slagaders van onze economie. Zodra deze als gevolg van hevige regenval onbegaanbaar worden is de economische schade vaak groot. Het is daarom van groot belang dat wegen op een goede manier afgewaterd worden. Dat houdt niet alleen in het regenwater snel en efficiënt afvoeren, maar ook het voorkomen dat eventuele vervuiling in het milieu terechtkomt. Want schadelijke stoffen die als gevolg van het verkeer op de weg terecht komen en met het regenwater mee afgevoerd worden vormen een aanzienlijke bedreiging voor onze bodem en het grond-/oppervlaktewater. Denk hierbij aan olie/diesel/benzine, roet, slijpsel van banden en remmen.

Wij komen graag bij je aan tafel of op locatie om jouw wegenvraagstuk te inventariseren. Vervolgens maken onze adviseurs jouw afwateringsplan en systeemontwerp, ondersteund met hydraulische capaciteitsberekeningen. Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers gratis gebruik maken. ACO zorgt voor de afwateringsexpertise en jij houdt de eindregie. Dus heb je een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en hergebruiken van water? #askACO.


Snel lijnafwatering aanleggen en verkeersoverlast beperken

In Nederland gooien we overal zand over. Datakabels, aansluitingen voor nutsvoorzieningen en huisaansluitingen voor riolering worden met een grote laag zand bedekt, voordat de bestrating of verharding geplaatst wordt. Later is het niet altijd duidelijk op welke diepte zich deze voorzieningen bevinden. Wij hebben lijngoten die op een stabiele ondergrond geplaatst kunnen worden zonder betonommanteling (Type I, volgens NEN EN1433). Dat scheelt inbouwdiepte en geeft een belangrijke tijdbesparing op de verwerking. #askACO of we ook in jouw geval een specifieke oplossing hebben

Binnenstedelijke wegen - wateroverlast voorkomen en onderhoud beperken

Binnenstedelijke wegen zijn de slagaders van een dorp of stad. Als deze door hevige regenval onbegaanbaar worden, is de economische schade vaak groot. Daarnaast vinden inwoners van dorpen en steden het onderhoud aan wegen een noodzakelijk kwaad want een kruispunt of weg afsluiten voor herinrichting zorgt voor verkeersoverlast.

ACO heeft oplossingen die een tijdbesparing opleveren bij de verwerking, zodat wegen weer snel begaanbaar zijn. Neem bijvoorbeeld de ACO ExoDrain, deze maatwerk afwateringsgoot kan dezelfde dag (na plaatsen en aanvullen van de sparing) tot belastingsklasse F900 belast worden. Daar worden inwoners blij van! #askACO of dit ook voor jouw project kan

Duurzaam waterbeheer binnenstedelijke wegen

Steden, wijken en dorpen zijn voor een grotendeels verhard door daken, straten, opritten en terrassen. De toenemende regenintensiteit zorgt steeds vaker voor uitdagingen voor de gemeente hoe dit regenwater op te vangen en te voorkomen dat de riolering teveel wordt belast. Daarom hebben wij het Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwateringsconcept (I-DSAS) ontwikkeld. Meer hierover lees je in de blog van Rieks.


Bushaltes en tramhaltes

Om in- en uitstappen bij bushaltes en tramhaltes te vergemakkelijken zijn minimale niveauverschillen tussen busvloer, tramvloer en halte wenselijk. Niet alleen voor mindervaliden maar ook bijvoorbeeld voor kinderwagens. ACO heeft hiervoor een troittoirband en afwatering in één systeem ontworpen: de KerbDrain. Dit afwateringssysteem heeft inlaatopeningen aan de zijkant, waardoor de inlaatcapaciteit vele malen groter is dan bij het gebruik van kolken. Bovendien hoeft het toestromende regenwater geen lange weg af te leggen en hoeven bussen niet meer door waterplassen te rijden. Hierdoor wordt opspattend water voor voetgangers en reizigers voorkomen.


Rotondes

Rotondes zorgen voor een betere doorstroming voor het verkeer. Om te voorkomen dat rotondes bij hevige regenval overstromen is een juiste afwatering nodig. De ACO KerbDrain is een afwateringssysteem en trottoirband in één. Dankzij de vele inlaatopeningen aan de zijkant is de inlaatcapaciteit vele malen groter dan bij het gebruik van kolken en hoeft het toestromende water geen lange weg af te leggen. Een absolute pré vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid!


Smalle kolken

Een langs het trottoir geplaatste straatkolk, die een groot stuk het wegvlak in komt is een doorn in het oog van fietsers en van de wegbeheerder. Door de grote afmeting zijn ze een onveilig obstakel en resulteren in een minder mooi straatbeeld. ACO heeft een smalle K200 lijnkolk die met een breedte van 20cm past op de meest voorkomende klinkerformaten, Door het royaal inwaterend oppervlak voert de Mulitpoint K200 het regenwater snel af. Deze lijnkolk is D400 belastbaar en is beschikbaar in diverse inbouwdiepten en met diverse aansluitdiameters en richtingen.

Schadelijke stoffen in grond- en oppervlaktewater voorkomen

Wist je dat schadelijke stoffen zoals olie, diesel, benzine, roet, slijpsel van banden en remmen via het regenwater terecht kunnen komen in het oppervlaktewater? Daar vormt deze fijnstofuitstoot een aanzienlijke bedreiging voor de bodem en het grond-/oppervlaktewater. Om regen- of afvalwater te ontdoen van schadelijke stoffen kunnen afscheiders geplaatst worden. Deze afscheiders voorkomen dat schadelijke stoffen geloosd worden op de riolering en oppervlaktewater of worden geïnfiltreerd in de bodem. Onder de merknaam ACO Passavant leveren wij een uitgebreid programma met afscheiderinstallaties.

Projectbegeleiding

Met onze jarenlange kennis en ervaring helpen wij je graag met jouw afwateringsvraagstuk. Wij helpen je met het maken van een afwateringsplan tot systeemontwerp, ondersteund met hydraulische capaciteitsberekeningen. ACO zorgt voor de expertise en jij houdt de eindregie. Dat noemen wij #askACO.

WaterCycle

Wij weten hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Collect, clean, hold en reuse zijn belangrijke thema’s bij ons. Aan deze thema’s hebben wij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en hergebruiken van (regen)water. Met deze oplossingen helpen wij jou om mensen en natuur optimaal gebruik te laten maken van water. Voor binnenstedelijke wegen leveren wij bijvoorbeeld kolken, lijngoten, trottoirbanden en afwatering in één systeem, infiltratieoplossingen en afscheiders. Meer weten of een vrijblijvend advies? Wij helpen je graag!