Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Inspiratie voor toepassing pleinen met water

Pleinen met water worden steeds belangrijker bij de inrichting van de openbare ruimte. Een plein geeft sfeer en zorgt voor een aantrekkingskracht. Zeker als een waterpartij onderdeel uitmaakt van het plein. ACO heeft als afwateringsspecialist veel te bieden voor de inrichting van een aantrekkelijke, functionele en duurzame openbare ruimte. Wij zijn graag je kennispartner voor waterpleinen, pleinen met lijngoten, sleufgoten, riviergoten, bedriegertjes en het plein als waterbuffercapaciteit.


Obstakelvrije afwatering

Ook voor ouderen en mindervaliden dient de openbare ruimte functioneel en aantrekkelijk ingericht te worden. Lijnafwatering vormt een belangrijke sleutel naar de juiste oplossing. Want deze lijnvormige goten waarin regenwater wordt afgevoerd zijn er in vele soorten en maten. Door gebruik te maken van een smalle lijngoot kan subtiel een afwateringssyteem aanwezig zijn in het plein. Doordat de lijngoten een fractie lager liggen dan de omliggende bestrating kunnen blinden en slechtzienden met hun stok het materiaalverschil waarnemen. Door de lijnafwatering parallel aan de looprichting te plaatsen kan deze zelfs dienen als gidslijn.

Waterfonteinen voor jong en oud

Pleinen met waterfonteinen, al dan niet met LED-verlichting, geven sfeer aan de openbare ruimte. Bovendien heeft water een aantrekkingskracht voor jong en oud. Door een waterfontein of bedriegertjes te plaatsen maak je het plein ook aantrekkelijk voor kinderen en stimuleer je dat kinderen meer buiten spelen.

Waterberging in de openbare ruimte

De effecten van klimaatverandering zijn merkbaar. Er valt meer regen in korte tijd waardoor riolen in dorpen en steden vaak de extreme waterhoeveelheden niet aankunnen. Om wateroverlast in straten en kelders te voorkomen en het riool te ontlasten wordt water steeds vaker geïntegreerd in de openbare ruimte. Woonwijken en winkelcentra krijgen waterpleinen en waterfonteinen. Rondom pleinen is vaak veel bebouwing. Het water dat van de daken van omringende bebouwing komt, kan opgevangen worden in een waterplein. Hiermee fungeert het waterplein als buffercapaciteit en combineert het op een aantrekkelijke manier waterberging met andere stedelijke functies. Als het droog is zal jong en oud er zich vermaken: spelen, sporten of gewoon lekker zitten.