Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Tankeilanden

In de 70- en 80-er jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat door gemorste brandstoffen bij tankstations er ernstige bodemverontreiniging is opgetreden met veel nadelige gevolgen voor het milieu en grondwater. Sinds die tijd zijn alle tankstations voorzien van vloeistofdichte verharding en olie-benzineafscheiders. ACO lijnafwatering en afscheiderinstallaties welke zowel aan CE en KOMO eisen voldoen bieden de aannemer die de installatie aanlegt als de gebruiker de zekerheid van een jarenlange topprestatie.

AdBlue Calamiteitenvoorziening

Steeds meer tankstations verkopen AdBlue® om de uitstoot van dieselmotoren minder schadelijk te maken. Volgens de vervoerswetgeving (ADR) is AdBlue een bodembedreigende stof, waarvoor bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Om te voorkomen dat een te grote hoeveelheid AdBlue in rioolsystemen of oppervlaktewater terechtkomt heeft ACO de AdBlue-Protector ontwikkeld. Lees meer >