Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO Watermanagment - Tankstation Header - Lijnafwatering Lijngoot Afscheider

Tankstations en wasstraten

Tankstations en wasstraten zijn traditioneel locaties waar milieuvervuiling op de loer licht. Het toepassen van vloeistofdichte vloeren, met bijbehorende lijnafwatering en olie-benzine afscheiders is inmiddels standaard. Met de ontwikkeling van de tankshops en bijbehorende sanitaire voorzieningen bewijzen ook andere producten uit het ACO assortiment hier hun waarde.


Tankeilanden

Reeds in de 70- en 80-er jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat door gemorste brandstoffen bij tankstations er ernstige bodemverontreiniging is opgetreden met veel nadelige gevolgen voor het milieu en grondwater. Sinds die tijd zijn alle tankstations voorzien van vloeistofdichte verharding en olie-benzineafscheiders. ACO lijnafwatering en afscheiderinstallaties welke zowel aan CE en KOMO eisen voldoen bieden de aannemer die de installatie aanlegt als de gebruiker de zekerheid van een jarenlange topprestatie. Lees meer>

Wasstraten

Veel tankstations zijn van oudsher voorzien van een was/spuitplaats of rol-over wasstraat. In toenemende mate mogen autobezitters hun voertuig niet meer in woonwijken wassen. Gespecialiseerde wasstraten zijn de afgelopen jaren dan ook sterk in opkomst. Met de milieuvoorzieningen welke in wasstraten getroffen moeten worden, enerzijds op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen en reiniging van het afvalwater middels olie-benzineafscheiders en anderzijds op het gebied van water-hergebruik zijn deze zeer milieuvriendelijk te noemen. ACO afwateringssystemen leveren ook hier een belangrijke bijdrage aan. Lees meer>

Pompshop / Horeca

De tankshop wordt een neemt een steeds belangrijker aandeel in bij een modern takstation. Met name langs autosnelwegen is hier een uitgebreid assortiment vers bereide broodjes en snacks niet meer weg de denken. ACO heeft een ruim assortiment afwateringssystemen die onder onze Hygiene First filosofie ook hier bijdragen aan een hogere voedselveiligheid, lagere kosten en betere health&safety. Lees meer>

Sanitair

Voor een aangename pitstop is fris en schoon sanitair een belangrijke voorwaarde. Evenals de horeca voorzieningen is het sanitair de afgelopen jaren aan een grondige upgrade onderhevig, tot aan doucheruimtes voor vrachtwagenchauffeurs toe. Afwateringssystemen die het mogelijk maken om deze ruimtes snel en eenvoudig hygiënisch schoon te maken zijn dan ook van groot belang. Lees meer>

Calamiteitenvoorziening

Steeds meer tankstations verkopen AdBlue® om de uitstoot van dieselmotoren minder schadelijk te maken. Volgens de vervoerswetgeving (ADR) is AdBlue een bodembedreigende stof, waarvoor bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Om te voorkomen dat een te grote hoeveelheid AdBlue in rioolsystemen of oppervlaktewater terechtkomt heeft ACO de AdBlue-Protector ontwikkeld. Lees meer>