Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO Infiltratiegoot - duurzaam waterbeheer in dorp en stad

De ACO Infiltratiegoot is ontwikkeld voor dorpen en steden waar infiltratiemogelijkheden met wadi's en infiltratiekratten, als gevolg van ruimtegebrek, niet overal mogelijk zijn. Deze innovatieve infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast. Een win-winsituatie voor dorp, stad, mens en natuur!


Productvoordelen

  • voorkomt wateroverlast in dorp en stad
  • voorkomt uitdroging van de bodem
  • ondiepe inbouwmethode
  • ontwerpvrijheid
  • snel te plaatsen
  • standaard belastbaar tot klasse D400
  • goed te reinigen
  • reinigbaar infiltratiesysteem

Geringe inbouwdiepte

In binnenstedelijk gebied kan regenwater door alle bebouwing en verharding niet altijd worden afgevoerd naar wadi’s. Bovendien vragen de aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden om ondiepe infiltratieoplossingen. Dankzij de vriendelijke en ondiepe inbouwmethode is elk binnenstedelijk gebied klimaatbestendiger te maken met deze infiltratiegoot. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn.

Infiltratie hemelwater in de bodem

De infiltratiegoot is verkrijgbaar in RVS of cortenstaal en is voorzien van onderuitlaten. Het aantal onderuitlaten wordt bepaald aan de hand van de ontwerpeisen en de waterdoorlatendheid van de bodem (K-waarde). In de onderuitlaten zijn verticale infiltratielonten aangebracht van milieuvriendelijke en duurzame steenwol. Om de infiltratielonten en de ondergrond te beschermen tegen vervuiling is de gootbodem voorzien van horizontaal filterelementen van duurzame steenwol.

Eenmaal aangebracht in de grond zorgen de infiltratielonten ervoor dat hemelwater wordt geinfiltreerd in de bodem en geleidelijk wordt afgegeven aan de ondergrond. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen. Door deze innovatieve infiltratiegoten wordt de riolering tijdens regenbuien ontlast.

Optimaal te inspecteren en te reinigen

Periodiek zal de infiltratiegoot moeten worden gecontroleerd op vervuiling en functionaliteit. Bij verminderende werking dienen de horizontaal aangebrachte filterelementen te worden vervangen. Dit kan zeer eenvoudig door de roosters te verwijderen. De infiltratielonten vragen geen onderhoud.

Benieuwd naar onze andere oplossingen?

Wij weten hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Daarom zijn collect, clean, hold en reuse belangrijke thema’s bij ons. Aan deze thema’s hebben wij diverse oplossingen verbonden voor het monitoren, opvangen, behandelen, bergen en hergebruiken van (regen)water. Wil je meer weten over onze andere oplossingen rondom openbare ruimte, wegen en parkeerplaatsen of infiltratie bij logistieke terreinen? Of wil je gratis gebruik maken van onze jarenlange kennis en ervaring? Neem dan nu contact met ons op. #askACO

Leveringsprogramma

Regenwater in binnenstedelijk gebied kan door alle bebouwing en verharding niet altijd afgevoerd kan worden naar wadi’s of oppervlaktewater. Dit zal alleen maar problematischer worden want de verwachting is dat over 5 jaar 70% van de wereldbevolking in steden woont. Hierdoor zal er meer bebouwing komen en minder mogelijkheden om regenwater af te voeren. Met alle gevolgen van dien. Want door de klimaatverandering worden regenbuien intensiever, neemt de kans op wateroverlast toe en wordt de riolering meer belast. Een intelligent duurzaam stedelijk afwateringsconcept is hiervoor de oplossing.

Lees nu de blog van Rieks over Intelligen Duurzaam Stedelijk Afwateringssyteem