Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Zware metalen filters

ACO Passavant Zware metalen afscheider voorkomt dat zware metalen en PAK’s in het oppervlaktewater en in voedselketen terechtkomen, want te hoge concentratie zijn schadelijk voor de volksgezondheid. De ACO zware metalen afscheiders zijn de oplossing voor het afscheiden van zware metalen en organische stoffen uit het hemelwater.

In de product- en toepassingsmatrix hieronder kun je de juiste afscheider kiezen voor jouw situatie. En kom je er niet? ACO helpt je graag bij je keuze voor jouw toepassing. Wij helpen je met de berekening van het debiet (Nominale Grootte NG) en/of de bepaling van de slibopvangcapaciteit. #askACO


Productvoordelen

  • hoog sedimentatie en filter/absorptive vermogen
  • filterplateau geschikt voor specifieke filtermaterialen
  • onderhoudsvriendelijk
  • goed toegankelijk
  • bypass mogelijkheid
  • grote bedrijfszekerheid

Zware metalen zoals zink, koper, lood, nikkel, chroom maar ook PAK’s kunnen met het hemelwater in de oppervlaktewateren en uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen. Te hoge concentratie zijn schadelijk voor de volksgezondheid. ACO heeft met zijn zware metalen afscheider, de HMS (Heavy Metal Separator) de oplossing voor het afscheiden van zware metalen en organische stoffen als bijvoorbeeld PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) uit het hemelwater.

Constructie lamellenafscheider

Als gevolg van slijtage aan banden, remblokken, vangrails, verkeersborden, (zinken) daken en corrosie van autoonderdelen komen zware metalen in het hemelwater terecht. ACO levert de zware metalen afscheiders voor verschillende toepassingen, kleinere typen voor daken en grotere voor terreinen tot maar liefst 10.000 m2.

Het betonnen bekken is geschikt voor aardinbouw met verkeersbelasting D400. Het prefab bekken van gewapend beton C 35/45 is monolithisch gestort, geheel gefabriceerd conform NEN-EN 206-1. De binnenwand van de afscheider is standaard voorzien van een ACO Passavant coating. Inbouwdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardig PE en RVS.

Alle afscheiders hebben een uitstekende sedimentatie van al dan niet verontreinigd slib, het slibvolume varieert per type afscheider / toepassing.

Filteren van zware metalen

Na de sedimentatie vindt filtratie en absorptie plaats van niet aan het slib gebonden zware metalen in het filter. Dit filter is samengesteld uit drie verschillende lagen filtermateriaal. Dit filterpakket bestaat standaard uit 3 zeolietlagen. Dit zeoliet “bindt” in belangrijke mate de resterende zware metalen welke niet aan het slib gebonden konden worden.

Het filterplateau biedt de mogelijkheid om filterpakketten toe te voegen of anders samen te stellen om ook overige omgeving specifieke verontreinigende stoffen af te scheiden.

Onderhoud lamellenafscheider

De onderhoudsinterval aan deze HMS afscheiders is doorgaans eens per jaar en is afhankelijk van omgevingsfactoren in combinatie met het type afscheider. Het onderhoud kan bestaan uit het ledigen van de slibvangruimte en/of het vervangen van het filterpakket als daarvan de doorlaat is afgenomen. De filterpakketten zijn handzaam en daarmee relatief eenvoudig te vervangen

Welke afscheider is geschikt voor mijn situatie?

In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende toepassingsgebieden voor afscheiders weergegeven. Voor ieder gebied of toepassing is aangegeven in welke mate lichte vloeistoffen, zware metalen of grof/ fijn slib te verwachten zijn. Uitgaande van die verwachting is in diezelfde tabel per toepassing aangegeven welke type afscheider daar het best bij zou kunnen passen. Dit is slechts een keuzehulp; ga dan ook altijd na of de tabel representatief is voor uw specifieke situatie. Is de olieafscheider niet geschikt voor jouw situatie? Wij hebben ook slibvangputten, lamellenafscheiders of zware metalen filters.

Advies nodig? ACO helpt je graag bij je keuze, of het nu gaat om de berekening van het debiet (Nominale Grootte NG) of de bepaling van de slibopvangcapaciteit voor de toepassing. #askACO

Te verwachten stoffenOlieafscheiders
Toepassingsgebeiden
Aardinbouw
Lichte vloeistoffenZware metalenGrof slib/vuilFijn slibOleopator
CE & KOMO
Oleopass
CE
Oleosmart
CE
Zware metalen afscheider
CE
Lamellen afscheider
CE
Slibvangput
CE & KOMO
Tankstationxxxxxx•••-•••-
Garages/schadeherstelbedrijvenxxxxx•••-••
Sloperijenxxxxxxxx••••••••
Wasstraat / afspuitplaatsxxxxxxxx••-•••
Laad - en loskuilenxxxx•••••
Rijks- en provinciale wegenx xxx••••••••
Vliegveldenx xxx••••• ••
Op- en overslagterreinenx xx•••••••••
Parkeerterreinenx xxx••••••••
Scheepswervenxxxx••••••
Koper/zink oppvervlakten / daken xxx xx •••
Metaalrecyclingxxx x-•••••
Milieustratenxxxxxx
Industriële vloeistofdichte vloerenxxxxx
Afkoppeling van hemelwaterxxxxx •••••
x mogelijk | xx aanwezig | xxx voornamelijk- niet toepasbaar | • toepasbaar | •• gangbaar | ••• specifiek geschikt