NL-BSB certificaten

ACO heeft diverse NL BSB productcertificaten. Een product met dit certificaat voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Deze certificaten zijn, mits als zodanig geregistreerd bij Bodem+ en SBK, erkend door de overheid. Hieronder kun je onze certificaten downloaden.

NL-BSB-BUR-K20799-03

download pdf

NL-BSB-RD-K86439-01

download pdf

NL-BSB-PRI-K92732-01

download pdf

NL-BSB-RT-K86438-01

download pdf

NL-BSB-SHF-K92733-01

download pdf

NL-BSB-HCI-K20361-03

download pdf

NL-BSB-AA-K91653-01

download pdf