Vetafscheiders

Welke oppervlaktewaterbehandeling is vereist? clean: voorreinigen en voorbereiden Door een geïntegreerde fysieke, chemische of biologische methode wordt het oppervlaktewater resp. worden de verzamelde vloeistoffen zo bewerkt, dat ze – als minimumeis – aan het openbare riool kunnen worden toegevoerd. Dit deel van de ACO-systeemketen schept de voorwaarden voor recycling en duurzaam gebruik.

Vetafscheiders
TOP