Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Parkeerdekken en parkeerdaken

Parkeerdek stelt speciale eisen aan afwateringssysteem

Aan parkeerdekken van bijvoorbeeld winkelcentra, kantoorgebouwen, wooncomplexen en openbare instellingen worden speciale eisen gesteld. Daarom moet het afwateringssysteem vloeistofdicht zijn, een minimale inbouwhoogte hebben, belastingsklasse hebben die dynamische krachten aan kan en moet het materiaal bestand zijn tegen agressieve omgevingscondities zoals olie, strooizout, benzine, zand, etc. Wij hebben voldoende kennis en ervaring in uw huis om je te adviseren. #askACO

Parkeerdak

Een parkeerdak beslaat vaak een groot oppervlak. Om regenwater op een snelle manier op te vangen is het aan te raden gebruik te maken van lijnafwatering. Gezien de vaak beperkte beschikbare inbouwhoogte heeft ACO hiervoor ondiepe goten ontwikkeld. Een gootstreng kan over een grote lengte snel veel water opvangen en afvoeren.

Voor de afvoer van regenwater worden vlakdakafvoeren toegepast. Deze nemen de neerslag op en voeren deze via inpandige leidingen af. Het ACO vlakdakafvoeren-programma is een modulair systeem. Afhankelijk van de geplande verkeersbelasting voorziet het programma in een brede range van gietijzeren putten met verschillende opbouwmogelijkheden en roosters.
Echter, wanneer op de bovenste verdieping gietasfalt gebruikt wordt dan is, vanwege de sterkte en onbrandbaarheid, de toepassing van ACO gietijzeren putten niet toegestaan. Een veilig alternatief is dan ACO-GMX; een hufterproof, onbrandbaar en nagenoeg onverwoestbaar verzinkt stalen leidingsysteem waarop de afvoerputten worden aangesloten.

Tussendekken

Als de parkeergarage een open gevel heeft en de goten daarlangs ingebouwd zijn, is het verstandig om rekening te houden met extra instroom van water. De belangrijkste eisen aan afwateringsgoten in tussendekken zijn een minimale inbouwhoogte en een eenvoudige verbinding met de aangrenzende deklaag, bijvoorbeeld met een coating. Afhankelijk van het soort afdichting kan ook een tussenelement onder de goot geplaatst worden en in de afdichting geïntegreerd worden. Neem gerust contact met ons op, wij vertellen je graag meer.

Parkeergarage met groenblauw dak

Ook het dak van de garage wordt steeds vaker ingericht als ontmoetingsplaats, bijvoorbeeld om te sporten. Vanuit de urban-gedachte kan het dak van de parkeergarage uitstekend als groen dak worden ingericht met ACO SpongeTop. SpongeTop vangt hemelwater op, voorkomt wateroverlast op straat en ontlast de riolering. Bovendien zorgt de sedum op SpongeTop voor meer biodiversiteit in de stad en wordt door de verdamping van het regenwater de stedelijke opwarming vermindert.

Meer informatie?

Wij weten hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Collect, clean, hold en reuse zijn belangrijke thema’s bij ons. Aan deze thema’s hebben wij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en hergebruik van (regen)water. Met deze oplossingen helpen wij jou om optimaal gebruik te maken van water.

Voor parkeerdekken en parkeerdaken leveren wij bijvoorbeeld ondiepe lijngoten, extra brede lijnafwateringsgoten, gietijzeren afvoerputten, dakafvoeren, brandveilige dikwandige leidingsystemen, lozingspunten, olie- en benzineafscheiders met pompinstallaties, etc. Meer weten of een vrijblijvend advies? Wij helpen je graag! #askACO


Relevante productgroepen: