Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Protector J21-T

De afsluiter

De ACO snel afsluiter Protector J21-T wordt toegepast bij de afwatering van trafostations, substations en energiecentrales. Regenwater dat op de (vloeistofdichte) opstelplaatsen van de trafo’s valt wordt via een olieafscheider afgevoerd.

Bij een calamiteit

Bij het bereiken van het maximum olieopslagvolume, zoals ook plotseling zou kunnen optreden bij een lekkage/calamiteit, wordt niet alleen middels het ACO Securat alarm een alarmmelding voor het olieniveau in de afscheider afgegeven, maar wordt ook de J21-T snel afsluiter bedient. Deze spert dan direct de afvoer richting de afscheider af. De dan nog vrijkomende olie wordt op de vloeistofdichte vloer (bak) vastgehouden. De J21-T dient na het opheffen van de calamiteit en afvoeren van de gevaarlijke vloeistoffen weer te worden vrij geschakeld.

Protector J21 Zwart