Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Hellingbanen in parkeergarages

Afwatering hellingbaan

Hellingbanen worden aangelegd bij parkeergarages, parkeerkelders en laadkuilen. Hemelwater dat op de hellingbaan valt wordt vaak opgevangen met lijnafwatering. Echter door een verkeerde roosterkeuze in combinatie met gootbreedte en juiste positionering wordt er vaak niet het beoogde resultaat behaald. Daarnaast kan het vervuilde water, dat is opgevangen in de lijngoot, niet zomaar geloosd worden op het riool. Hiervoor zijn een olie- of benzineafscheider en een pompput nodig. Wij adviseren je graag! #askACO

Waarom lijngoten bij de hellingbaan?

Regenwater kan via de hellingbaan de parkeergarage, parkeerkelder of laadkuil instromen. Bij hevige regenval kan het zelfs gebeuren dat het rioolstelsel de hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Het water op straat zal dan een weg vinden naar een afvoerpunt dat lager ligt dan het straatpeil. Om te voorkomen dat overtollig en vervuild regenwater tijdens een hoosbui via de hellingbaan de parkeergarage binnenstroomt wordt er bovenaan de hellingbaan een robuuste lijngoot geplaatst.

Toch kan er overschietend water de hellingbaan afstromen. Dit water heeft een hoge stroomsnelheid en kan wateroverlast en/of smerige gladde vloeren in parkeerkelders veroorzaken. Door een juiste positionering van een extra brede lijngoot onderaan de hellingbaan, met een minimale gootbreedte van 150mm en een juiste roosterkeuze wordt dit voorkomen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat in- en uitgangen van parkeergarages een zeer hoge verkeersfrequentie hebben, waardoor lijngoten blootstaan aan hoge dynamische lasten. Kortom eisen genoeg aan de afwatering van hellingbanen. Neem gerust contact met ons op voor een juist advies, zodat het gewenste resultaat wordt behaald.

Vervuild water in de parkeerkelder

Voertuigen brengen vuil, water en resten van strooizouten het parkeergebouw binnen. Een vieze vloer is niet bepaald een visitekaartje voor je parkeergarage, om over veiligheid maar niet te spreken. Daarom is het raadzaam om veel aandacht te besteden aan het onderhoud en reiniging van de parkeergarages.

Met een schrobmachine is de vloer van de parkeergarage uitstekend te reinigen. Afvalwater van schrobmachines zal naast het opgezogen vuil bijna altijd olie bevatten. Het legen van de vuil watertank van de schrobmachine kan een tijdrovende aangelegenheid zijn als de bestuurder continu naar buiten moet rijden om het vuile water te storten in een kolk. Daarom hebben wij speciale lozingspunten voor schrobmachines in ons programma die op strategische punten in de parkeergarage te plaatsen zijn, bijvoorbeeld op iedere verdieping of bij de opstelplaats van de schrobmachine. Schrobmachines kunnen daar bij grote (50x50cm) RVS afvoerputten zonder te knoeien snel hun vuilwater lozen.

Omdat er relatief veel zand en slib mee zal komen, is het raadzaam de positie van de lozingspunten bij voorkeur boven de olieafscheider te plaatsen. Met een pompput of opvoerinstallatie, achter de olie- en benzineafscheider, wordt het vervuilde water teruggebracht op vrij verval niveau. Meer weten? Wij adviseren wij je graag.

BREAAM

Een nieuwe parkeergarage wordt tegenwoordig volgens de meest recente richtlijnen van BREAAM gebouwd. Naast rendement staat ook duurzaamheid bovenaan. Zo wordt een objectieve duurzaamheidsscore bepaald op basis van scores op 9 gebieden. Ook voor een duurzame behandeling van regenwater en potentieel vervuild water kunnen punten verdiend worden. Ook met regenwateropvang en olie-benzineafscheiders kun je punten behalen. #askACO om te achterhalen wat we jou kunnen adviseren.

Meer informatie?

Wij weten hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Collect, clean, hold en reuse zijn belangrijke thema’s bij ons. Aan deze thema’s hebben wij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en hergebruiken van (regen)water. Met deze oplossingen helpen wij jou om optimaal gebruik te maken van water in je parkeergarage. Zo leveren wij bijvoorbeeld ondiepe lijngoten, extra brede lijnafwateringsgoten, gietijzeren afvoerputten, dakafvoeren, brandveilige dikwandige leidingsystemen, lozingspunten, olie- en benzineafscheiders met pompinstallaties, etc. Meer weten of een vrijblijvend advies? Wij helpen je graag! #askACO