Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Inspiratie parkeerkelders

Afwatering parkeerkelder

Steeds meer gebouwen hebben een ondergrondse parkeergarage. Qua afwatering wordt er vaak alleen aan de hellingbaan gedacht. Gemakshalve wordt er bijvoorbeeld voorbijgegaan aan de behoefte van een strategisch geplaatste vul- en lozingspunten voor de schrobmachine. Wij beschikken over ruime kennis, ervaring en oplossingen die bijdragen aan een lage Total Cost of Ownership (TCO). Een ondergrondse parkeergarage kent nog een extra element. Al het water dat naar binnen komt kan niet zo maar op het riool of oppervlaktewater geloosd worden. Achter een olie- en benzineafscheider (OBA) wordt een pompput of opvoerinstallatie gesitueerd om het afvalwater terug te brengen op vrij verval niveau. Voor de juiste pompselectie (debiet, versnijdende waaier, opvoerhoogte) adviseren we je graag. #askACO

Onderaan de hellingbaan

Bij regenval kan regenwater bij een ondergrondse parkeergarage via de hellingbaan de parkeergarage instromen. Bij hevige regenval kan het zelfs voorkomen dat het rioolstelsel de hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Het water op straat zal een weg vinden naar een afvoerpunt dat lager ligt dan het straatpeil en daar naar toestromen. Om te voorkomen dat overtollig en vervuild regenwater tijdens een hoosbui via de hellingbaan de parkeergarage binnenstroomt wordt er bovenaan de hellingbaan een robuuste goot geplaatst. Bij beregende hellingbanen wordt onderaan de hellingbaan een extra brede lijnafwateringsgoot geplaatst, bij voorkeur iets voorbij de knik voorzien van een rooster dat het overschieten van het water helpt voorkomen. Echter, door een verkeerde roosterkeuze, in combinatie met gootbreedte en exacte oriëntering wordt vaak niet het beoogde resultaat behaald. Wij adviseren je graag voor een optimaal resultaat. #askACO

Schoonmaken parkeergarages

In parkeergarages verzamelt zich druip- en smeltwater met resten van gevaarlijke stoffen zoals olie, strooizout, benzine, zand, etc. Een vieze vloer is niet bepaald een visitekaartje voor je parkeergarage, om over veiligheid maar niet te spreken. Met een schrobmachine is de vloer van de parkeergarage uitstekend te reinigen. Afvalwater van schrobmachines zal naast het opgezogen vuil bijna altijd olie bevatten. Daarom adviseren wij je om een olie- benzineafscheider te plaatsen om aan de lozingseisen te kunnen voldoen. Het legen van de vuil watertank van de schrobmachine kan een tijdrovende aangelegenheid zijn als de bestuurder continu naar buiten moet rijden om het vuile water te storten in een kolk. Daarom hebben wij speciale lozingspunten voor schrobmachines in ons programma die op strategische punten in de parkeergarage te plaatsen zijn, bijvoorbeeld op iedere verdieping of bij de opstelplaats van de schrobmachine. Schrobmachines kunnen daar bij grote (50x50cm) RVS afvoerputten zonder te knoeien snel hun vuilwater lozen. Eventueel kunnen de lozingspunten voorzien worden van een wateraansluiting voor het snel weer vullen van de schoonwatertank. Omdat er relatief veel zand en slib mee zal komen, is het raadzaam de positie van de lozingspunten bij voorkeur boven de olieafscheider te plaatsen.

Olie- en benzineafscheiders

Vervuild water dat is opgevangen met lijnafwateringsgoten of gietijzeren afvoerputten kan niet zomaar op het riool worden geloosd, maar moet eerst worden ontdaan van vervuilende oliën en verontreinigd slib. Hiervoor wordt een olie- en benzineafscheider (OBA) toegepast. Kies bijvoorbeeld uit een ingebouwde- of vrijstaande opstelling. Na de OBA wordt een pompput of opvoerinstallatie geplaatst die het gereinigde water op het riool loost.

Meer informatie?

Wij weten hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Collect, clean, hold en reuse zijn belangrijke thema’s bij ons. Aan deze thema’s hebben wij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en hergebruiken van (regen)water. Met deze oplossingen helpen wij jou om optimaal gebruik te maken van water.

Voor parkeerkelders leveren wij bijvoorbeeld ondiepe lijngoten, extra brede lijnafwateringsgoten, gietijzeren afvoerputten, brandveilige dikwandige leidingsystemen, lozingspunten, olie- en benzineafscheiders met pompinstallaties, etc. Meer weten of een vrijblijvend advies? Wij helpen je graag! #askACO


Relevante productgroepen: