Bruggen en viaducten

In een waterrijk land als Nederland zijn bruggen onlosmakelijk met ons landschap en wegennet verbonden. De vaak intensief gebruikte kunstwerken moeten permanent veilige ter beschikking staan van het verkeer. Een goede afwatering van deze constructies is dan ook van groot belang. Zelfs in de vaak beperkt beschikbare constructieve ruimte heeft ACO veel mogelijkheden.