Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Urban Design Klein

Urban Design

De openbare ruimte in stad of dorp hebben door verkeersproblemen, winkelleegstand en de gevolgen van de klimaatverandering vaak een metamorfose nodig. Meer groen, infiltratieoplossingen, andere bestrating en een bijzonder lijnenspel van lijngoten dragen bij aan een klimaatbestendige en toekomstbestendige openbare ruimte.

Wij komen graag bij je aan tafel of op locatie om het afwateringsvraagstuk te inventariseren. Vervolgens maken onze adviseurs jouw afwateringsplan en systeemontwerp, ondersteund met hydraulische capaciteitsberekeningenn. Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers gratis gebruik maken. ACO zorgt voor de afwateringsexpertise en jij houdt de eindregie. Dus heb je een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water in dorp of stad? #askACO.


Openbare ruimte klimaatbestendig

Als gevolg van de klimaatverandering zijn bebouwde gebieden kwetsbaar voor weersextremen. Er vallen steeds vaker hevige regenbuien die hinder, wateroverlast en schade veroorzaken. Regelmatig horen we in het nieuws over straten die blank staan en kelders die onderlopen. De klimaatverandering zorgt ook steeds vaker voor warmere zomers en langdurige droogte. In dorpen en steden zijn de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar, het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI). Op warme dagen is het dan in bebouwd gebied enkele graden warmer dan in landelijk gebied.

Om steden en dorpen aan te passen aan het veranderende klimaat zijn kennis en onderbouwde beslissingen nodig. Naast de esthetische toevoeging zorgen lijngoten voor de klimaatbestendige regenwaterafkoppeling. Met onze oplossingen hoeft al het hemelwater niet meer direct geloosd te worden op het riool, maar kun je het regenwater opvangen, naar beken leiden, infiltreren en afvoeren. Hierdoor wordt het riool minder belast bij hevige regenbuien.

Referentieprojecten

Voordat je een beslissing neemt, is het belangrijk om goed geinformeerd te zijn. Daarom helpen wij je met het opdoen van inspiratie. Bekijk hier alvast een aantal Urban Design referentieprojecten. Of bel ons, samen met jou gaan wij graag een aantal referenties bezoeken.

Advies nodig? askACO

Wij helpen je met het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte, zodat de openbare ruimte klimaat- en toekomstbestendiger wordt. AskAco! Samen maken we Nederland klimaatbestendig.

Download de brochure

Aanvragen fysieke Urban Design brochure

Bekijk relevante projecten