Tunnels

Tunnels vormen vaak essentiële schakels in onze infrastructuur en worden daarom intensief gebruikt. De permanente en veilige beschikbaarheid hiervan is dus van het grootste belang. Het snel, veilig en efficiënt afvoeren van regenwater of andere (gevaarlijke) vloeistoffen die bij een calamiteit in tunnels terecht kunnen komen is dus een must. Daarnaast dient onderhoud snel een eenvoudig te kunnen worden uitgevoerd. ACO adviseert u graag hierover.