Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Schoolpleinen

Voor de afwatering van schoolpleinen bieden wij vele oplossingen. In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en reuse belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Want door een betere kwaliteit van afstromend hemelwater kan deze worden afgekoppeld en hierdoor wordt de riolering ontlast en wateroverlast voorkomen.


Obstakelvije afwatering

Ook voor kinderen en mindervaliden kan het schoolplein functioneel en aantrekkelijk ingericht te worden. Lijnafwatering vormt een belangrijke sleutel naar de juiste oplossing. Want deze lijnvormige goten waarin regenwater wordt afgevoerd zijn er in vele soorten en maten. Door gebruik te maken van een smalle lijngoot kan subtiel een afwateringssyteem aanwezig zijn in het plein. Doordat de lijngoten een fractie lager liggen dan de omliggende bestrating kunnen blinden en slechtzienden met hun stok het materiaalverschil waarnemen. Door de lijnafwatering parallel aan de looprichting te plaatsen kan deze zelfs dienen als gidslijn.

Veilig en fietsbandvriendelijk

In de schoolzone is veiligheid heel belangrijk. Voor de afwatering kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor de ACO K200 lijnkolken. Door deze te voorzien van het unieke „clean“ rooster, dat geen lange sleufopeningen heeft, heb je een fietsbandvriendelijk afwatering. Hierdoor kunnen de kinderen bijvoorbeeld veilig over het schoolplein fietsen. Bovendien kan buitenspeelgoed, platgereden blikjes en PET flesjes moeilijk in deze lijnkolk terechtkomen, wat een gunstige invloed heeft op het onderhoudsinterval en het helpt vervelende verstoppingen voorkomen.

Mooi custom-made ontwerp

Dat lijngoten niet saai hoeven te zijn, bewijzen onze referentieprojecten. Custom-made roosters met elementen van dorp of stad verwerkt in het ontwerp, radii en/of led-verlichting? Wij kunnen het allemaal realiseren! #askACO


Regenwater opvangen op groenblauw schoolplein

Extreme regenbuien en lange periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Veel schoolpleinen kunnen klimaatbestendiger worden gemaakt zodat ze regenwater afvoeren of, beter nog, opslaan. Want door het nemen van maatregelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Dat noemen we afkoppelen. Regenwater is van nature zacht en schoon water. Wat kunnen scholen met dit gratis en milieuvriendelijke regenwater?

  1. Regenwater opvangen voor later. Bijvoorbeeld voor de schooltuin, het wassen van de ramen of het doorspoelen van je toilet.
  2. Regenwater infiltreren voor boom, plant en struik
  3. Regenwater infiltreren voor en beter grondwaterpeil

Hoe kun je regenwater opvangen?

Het ligt voor de hand om het regenwater vanaf je dak via de regenpijp af te voeren naar het riool. Echter, nieuwe wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de hemelwaterafvoer bij de perceeleigenaar, die het hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein moet houden. Dit kan heel eenvoudig door het hemelwater op te vangen in een regenton, echter volstaat dit soort voorzieningen niet of nauwelijks.

Het kan ook door het GM-X leidingsysteem aan te sluiten op het ruimtebesparende infiltratiesysteem RainBloxx. Dit is een milieuvriendelijke en duurzaam infiltratiesysteem van steenwol. De blokken hebben naast de infiltratiefunctie een enorm absorberend vermogen en kunnen ook in een ondiepe bodem als tijdelijke berging van regenwater dienen. In droge periodes wordt het water weer geleidelijk afgegeven aan de bomen, planten en struiken in de tuin. Er zijn al veel gemeentes die dit afkoppelen van hemelwater stimuleren met afkoppel- of klimaatsubsidie. ACO heeft aan de hand van 12 praktijksituaties in kaart gebracht wat de beste oplossing is voor elke tuin. Lees meer hierover in de blog van André.

Wil je het regenwater op je eigen terrein opvangen voor gebruik later, bijvoorbeeld voor de schooltuin, het wassen van spelmateriaal of het doorspoelen van je toilet. Dan is de regenwaterbuffertank Rain4Me de oplossing. Pak je het duurzame waterbeheer liever groter aan dan is het CO2 vriendelijke infiltratie- en bergingssyteem Stormbrixx de oplossing. Hiermee kun je het hemelwater lokaal bergen, infiltreren en gecontroleerd afgeven aan het riool of bodem en grondwater.


Relevante productgroepen: