Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Wasstraten

Veel tankstations zijn van oudsher voorzien van een was/spuitplaats of rol-over wasstraat. In toenemende mate mogen autobezitters hun voertuig niet meer in woonwijken wassen. Gespecialiseerde wasstraten zijn de afgelopen jaren dan ook sterk in opkomst. Met de milieuvoorzieningen welke in wasstraten getroffen moeten worden, enerzijds op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen en reiniging van het afvalwater middels olie-benzineafscheiders en anderzijds op het gebied van water-hergebruik zijn deze zeer milieuvriendelijk te noemen. ACO afwateringssystemen leveren ook hier een belangrijke bijdrage aan.