Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Parkeerterreinen

Parkeerterreinen komen steeds vaker voor daar waar stedelijke zones autovrij gemaakt. Naast het inzetten van openbaar vervoer worden voor automobilisten parkeergarages in de periferie van deze gebieden gebouwd. Ook hier liggen gevaren van wateroverlast en vervuiling op de loer. Ontdek hoe ACO afwateringssystemen het regenwater water snel en efficiënt afvoeren op parkeerterreinen, parkeergarages en parkeerkelders. Ook hebben wij oplossingen die voorkomen dat eventuele vervuiling van (vracht)auto’s in het milieu terecht komt. ACO beschikt over de kennis en oplossingen om u hier goed over te adviseren. Met de toepassing van de juiste systemen kunnen in het kader van duurzaam bouwen ook extra BREEAM punten gescoord worden.


Milieuvervuiling voorkomen

Qua afwatering wordt er vaak alleen gedacht aan goten en putten. Maar toch kan al dat hemelwater niet zomaar op het riool of oppervlaktewater geloosd worden. Want schadelijke stoffen zoals olie, diesel, benzine, roet, slijpsel van banden en remmen komen via het regenwater terecht in het oppervlaktewater. Daar vormt deze fijnstofuitstoot een aanzienlijke bedreiging voor de bodem en het grond-/oppervlaktewater. Om regen- of afvalwater te ontdoen van schadelijke stoffen kunnen afscheiders geplaatst worden. Deze afscheiders voorkomen dat schadelijke stoffen geloosd worden op de riolering en oppervlaktewater of worden geïnfiltreerd in de bodem. Onder de merknaam ACO Passavant leveren wij een uitgebreid programma met afscheiderinstallaties.