Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Referentiecase klimaatbestendig afwateren kinderspel op groenblauw schoolplein met Kiss&Ride

Samenvatting van het project:

In het Kroonwijkpark in Malden is het nieuwe schoolgebouw en het groenblauwe schoolplein van basisschool de Vuurvogel gekomen. Het park/schoolplein heeft een metamorfose ondergaan. Zo zijn er hoogteverschillen, slingerende paden, speelgelegenheden, zitgelegenheden en veel natuur terug te vinden. Een meedenkgroep van omwonenden en betrokkenen dacht met de gemeente Heumen mee over de herinrichting van het park, waarbij veiligheid en het infiltreren van hemelwater centraal stonden.

Op de Kiss&Ride, die op het dak van de parkeerkelder moest komen, was er geen afvoermogelijkheid van het hemelwater via de bodem. Bovendien was de inbouwruimte voor een afwateringssysteem beperkt door de geringe inbouwhoogte. ACO had de juiste oplossing voor deze uitdaging.


Ontwerpen met een bouwteam

Voor de herinrichting van het Kroonwijkpark werd een bouwteam opgericht, waarin de Gemeente Heumen, Hevo - dé specialist op het gebied van duurzame huisvesting - en Dolmans Landscaping Group zitting hadden. Dit bouwteam maakte het uitvoeringsontwerp. Daarna zou Dolmans Landscaping Group - een multidisciplinaire groenbedrijf dat sinds kort ook een speciale tak voor bouwteam gerelateerde civiele werken heeft - ook gaan zorgdragen voor de inrichting van het park en het schoolterrein. Door Dolmans Landscaping Group te betrekken in het bouwteam kon er direct gedacht worden aan de verkeerscirculatie, omgevingscommunicatie, samenwerking met nutsbedrijven, bereikbaarheid tijdens het werk en de zorg voor duurzaamheid.

Op de locatie waar vroeger een school stond werd de nieuwe school “De Vuurvogel” gesitueerd. Aan de voorzijde van de school moest een speelkuil komen met speeltoestellen, waar zowel de schoolkinderen als de kinderen uit de wijk gebruik van konden maken. Ook moesten er twee fietsenstallingen komen. Omdat kinderen soms met de auto naar school worden gebracht, was er de wens voor een Kiss & Ride zone. Vanaf de K&R-zone moesten kinderen veilig naar de school kunnen lopen. “Voor de afwatering van de K&R-zone kozen wij voor een ACO-oplossing omdat we bij Dolmans Landscaping Group veel werkzaamheden verrichten voor datacenters. Dan heb ik vaak ik contact met ACO voor lijnafwateringssystemen. Deze zijn goed verwerkbaar, dus gebruiken wij de ACO-oplossingen met veel plezier.”, aldus Gerard Haven, projectleider bij Dolmans Landscaping Group.


“Wij gebruiken de ACO-oplossingen met veel plezier. Het zijn goed verwerkbare makkelijke systemen, die wij ook vaak inzetten bij Datacenters.”

Gerard Haven, projectleider bij Dolmans Landscaping Group


Klimaatadaptief en circulair afwateren

Dolmans Landscaping Group betrok RE-infra – een praktisch ingenieursbureau met wortels in de aannemerij en onderdeel van de Remmits Groep – bij het bouwtraject. Zij werkten voor Dolmans Landscaping Group het ontwerp civieltechnisch uit.

“Omdat de Kiss & Ride op het dak van de parkeerkelder moest komen, was er geen afvoermogelijkheid van het hemelwater via de bodem. Bovendien was de inbouwruimte voor een afwateringssysteem beperkt door de geringe inbouwhoogte van maximaal 50 cm. We hadden dus een uitdaging!”, aldus Bart Visser, bedrijfsleider bij RE-infra. Daarom werd Kees-Willem Kamp, sales engineer bij ACO, ingeschakeld. Hij adviseerde de Multiline HD-I Sealin, een lijnafwateringssysteem met robuuste duurzame gietijzeren randbescherming en gietijzeren roosters. Deze lijngoot heeft een lage inbouwhoogte, geen inbouw in betonommanteling nodig en bijkomend voordeel is het Sealin systeem. Het Sealin-systeem tussen de onderlinge gootelementaansluitingen zorgt voor de absolute water- en zanddichtheid van het lijngootsysteem. De relatief slanke ACO Drain PowerDrain-I Sealin is geplaatst door Infrascoop – een GWW-bedrijf dat actief is in de regio Noordoost Brabant (Land van Cuijk), Nijmegen en Noord-Limburg - aan de rand van de K&R, tegen de trottoirband.

“Met de lijngoot van ACO was het een vrij simpele manier van inbouwen”, vertelt Alexander Ruijters, senior werkvoorbereider bij Infrascoop. “Door de geringe inbouwhoogte op het parkeerdek konden wij geen zandvanger plaatsen, maar dankzij de onderaansluiting van de Multiline HD-I Sealin lijngoot was deze ook niet nodig.” Op de vraag of hij deze goot vaker gaat verwerken krijgen we het antwoord dat hij deze lijngoot zeer geschikt vindt voor binnenstedelijk gebieden.

Omdat klimaatadaptatie een eis was, watert deze lijngoot niet af naar riolering maar wordt het hemelwater afgevoerd naar een infiltratieriool dat buiten het kelderdak ligt. Dit infiltratieriool had de gemeente Heumen nog overgehouden van een ander project, zodat het hier circulair ingezet kon worden. Het infiltratieriool infiltreert het opgevangen hemelwater in het park. Ook de fiets- en voetpaden rondom de school werden op een dusdanige manier aangelegd dat het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren in de bodem. Hierdoor gaat het regenwater niet verloren.


"Dankzij het snelle schakelen en het goede advies van ACO is er een mooie afwateringsoplossing gekomen.”

Bart Visser, bedrijfsleider bij RE-Infra


Groenblauw schoolplein

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Kroonwijkpark door ons multidisciplinaire groenbedrijf Dolmans Landscaping Group”, vertelt Gerard Haven. “Wij waren verantwoordelijk voor de volledige inrichting van het buitenterrein. Dat betekende aanleg van een speelkuil met houten speelvoorzieningen, tuintjes rondom de school met speelelementen en mogelijkheden voor buitenonderwijs en het geheel met groen inrichten.”

Samen met Infrascoop werd de grote Kiss & Ride zone, de fiets- en wandelpaden en het schoolplein gerealiseerd. Het hemelwater op het eivormige schoolplein wordt afgevoerd met K200 lijnkolken. Deze smalle lijnkolk met een breedte van slechts 200mm was eenvoudig op te nemen in de streklaag van keiformaat straatbakstenen.

In de schoolzone werd veel aandacht besteed aan de veiligheid van het eindproduct. Daarom werd de ACO lijnkolk voorzien van het unieke „clean“ rooster, dat fietsbandvriendelijk is door het ontbreken van lange sleufopeningen. Hierdoor kunnen de kinderen van de basisschool De Vuurvogel veilig over het schoolplein fietsen. Bovendien kan buitenspeelgoed, platgereden blikjes en PET flesjes moeilijk in de lijnkolk terechtkomen, wat een gunstige invloed heeft op het onderhoudsinterval en het helpt vervelende verstoppingen voorkomen.

Voor de ingang van de school werden 16 ACO Schoonlopers geplaatst. Deze Schoonloper bestaat uit een vuilopvangbak uit polymeerbeton die vlak in het straatwerk werd ingebouwd. Via de bovenliggende en uitneembare deurmat sijpelt het water in de vuilopvangbak. Zo heeft de school zonder veel moeite een schone school.

Begin maart 2021 was een feestdag op de Vuurvogel, want de kinderen konden voor het eerst terecht in het splinternieuwe gebouw. Inmiddels wordt er al volop gespeeld op het 200 x 200 meter groene schoolplein.


“Ik ken ACO al meer dan 20 jaar. Als je een oplossing zoekt voor afwatering, dan heeft ACO een toereikend assortiment dat ook nog eens snel leverbaar is. Momenteel doet Infrascoop ook veel werkzaamheden voor bedrijfshallen en ook dan kan ik voor olie- en benzineafscheiders bij ACO terecht.”

Alexander Ruijters, senior werkvoorbereider bij InfrascoopSwipe over deze fotorol voor de fotoreportage:

Ook interesse in een watermanagementoplossing?

Wij stellen onze kennis graag ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers gratis gebruik maken. #askACO