Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Belastingsklassen lijnafwatering

De belastingsklasse is één van de belangrijkste criteria bij het kiezen van een lijnafwateringssysteem. Belastingsklassen zijn omschreven in de NEN-EN 1433. Deze staan hiernaast omschreven. De gebruikte iconen treft u in vrijwel al onze documentatie betreffende lijnafwatering aan. Wij hebben voor elke toepassing lijngoten met de juiste belastingsklasse: van voetgangers tot vliegtuigen.Gebieden, welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt.

Trottoirs, voetgangerszones, particuliere parkeerplaatsen en parkeerdaken voor personenauto’s.

Naast trottoirband liggende goten in bijv. ventwegen en winkelstraten.

Openbare wegen en parkeerterreinen met dynamische belasting. (ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).

Verkeerszones met bijzondere hoge wiellasten, zoals industrieterreinen e.d.

Infrastructuur van vliegvelden, militaire bases, containerterminals e.d. met extreem hoge wiellasten.