Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Wat is polymeerbeton?

ACO Polymeerbeton bestaat overwegend uit natuurlijke minerale grondstoffen, zoals kwarts, basalt en graniet. Deze worden in een optimale korrelgrootte-samenstelling (zeeflijn tot 8 mm) met kunsthars gebonden. Hierdoor is polymeerbeton de juiste en beste materiaalkeuze voor een milieuvriendelijke lijnafwatering, voor alle toepassingsgebieden en onder ongeacht welke omstandigheden.


De voordelen en eigenschappen van polymeerbeton P1408

Chemicaliënbestendig onder externe omstandigheden en dit uiteraard zonder aanvullende coating

Uitstekende demping van geluid en trillingen

Uitzonderlijke electrisch isolerende eigenschappen

Volledig vorstbestendig

Hogere druksterkte ongeacht welke belasting dan vergelijkbare betonproducten

Niet onderhevig aan slijtage

Bestand tegen temperatuurschommelingen

Volledig vloeistofdicht

Gemakkelijk machinaal te bewerken

Nauwkeurige maatvoering

Recyclebaar en kan opnieuw in het productieproces ingevoerd worden

Glad oppervlak bevordert de zelfreiniging, 95 Manning-Strickler

ACO polyesterbeton P1408 bestaat overwegend uit natuurlijke minerale grondstoffen, zoals kwarts, basalt en graniet. Deze worden in een optimale korrelgrootte-samenstelling (zeeflijn tot 8 mm) met kunsthars gebonden.

De bijzondere materiaalsamenstelling en de moderne productietechnologie geven ACO Polyesterbeton P1408 zijn bijzondere eigenschappen :

  • Buigweerstand: 22 N/mm2
  • Druksterkte: > 90 N / mm2
  • Elasticiteitsmodulus: ca 25 kN / mm2
  • Soortelijk gewicht: 2,1 - 2,3 kg / dm3
  • Waterindringdiepte: 0 mm
  • Chemicaliënbestendigheid: zeer hoog
  • Oppervlakteruwheid: ca 25 µm

Polyesterbeton P1408
Dankzij zijn inherente kwaliteiten, is polyesterbeton de juiste en beste materiaalkeuze voor een milieuvriendelijke lijnafwatering, voor alle toepassingsgebieden en onder ongeacht welke omstandigheden.

ACO Kwaliteitsproducten door integrale kwaliteitszorg
De grondstoffen van het ACO polyesterbeton P1408 zijn onderworpen aan strenge specificaties en aan permanente kwaliteitcontrole van ACO en de toeleveranciers. Bovendien worden tijdens de productie de mechanische eigenschappen van polyesterbeton P1408 constant gecontroleerd door ons laboratorium en daar een onafhankelijk controle-instituut.

ACO chemicaliën-bestendigheidstabel, stand 11 / 2001

ACO Polymeerbeton is een kunstharsgebonden materiaal, verstevigd met kwarts vulstoffen (tot 8 mm). De resultaten in deze lijst hebben enkel betrekking op de vermelde media in zuivere en ongemengde toestand, in de aangegeven concentratie bij 23°C2). Deze resultaten zijn gebaseerd op een omvangrijk onderzoek aan het Polymeerinstituut te Flörsheim (D). Dit onderzoeksinstituut is geaccrediteerd door het “Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung”. Het ACO voegmassa/primer systeem beantwoordt aan de KIWA BRL- 2825.

Aceton++-+
Ammonia10%++-(+)
Aniline 10% in alcohol10%+++-
Aniline6)+++-
Autobenzine 95-98 ++++
Autobenzine++++
Azijnzuur++-(+)
Azijnzuur10%++-(+)
Benzeen30%+++-
Boorzuur6)++-+
Secundair butanol ++++
Calciumhydroxide6)++-+
Chevron Hy-Jet+(+)++
Chloorzuur5%+(+)-(+)
Chroomzuur5%++++
Chroomzuur10%++-+
p-Cresol6)(+)+(+)-
Diamine-ethyleen+-+-
Diesel++++
Ethanol, alcohol++++
Ethylacetaat+++-
FAM testvloeistof A++++
FAM testvloeistof B++++
Fenol6)+++-
Fluorwaterstofzuur5%++++
Formaldehyde, formaline35%++++
Fosforzuur20%++-+
n-Heptaan++++
n-Hexaan++++
Hexafluorkieselzuur10%++++
Huisbrandolie (HBO)++++
Hydrauliek-olie Donax TM++++
Iso-octaan++++
Melkzuur10%++++
Methan Methylamineol++-+
Methylamine+---
Methylethylketon (MEK)++-+
Mierezuur10%++-(+)
Minerale olie SAE 5 W 50 Shell++++
Monochloorazijnzuur10%+++-
Monochloorbenzeen+-+-
Monochloortrifluorbenzeen++++
n-Nonaan++++
Natriumcarbonaat20%++++
Natriumchloride20%++++
Natriumhypochloriet5%++-+
Natronloog20%(+)+-+
Oxaalzuur6)++++
Ricinusolie, wonderolie++++
Salpeterzuur10%++-+
Straalmotor brandstof Jet-A1+++(+)
Tetrafluorwaterstofboorzuur20%++-+
Tolueen+(+)+(+)
Trichloor-trifluorethaan+++-
Trichloorethyleen (tri)+--+
Triethyl-amine+++-
Vliegtuigbrandstof+++-
50 Vol% Isooctaan
50 Vol% Tolueen
Xyleen++++
IJzer(II)sulfaat20%++++
Zoutzuur10%++-+
Zwavelzuur20%++++
Zwavelzuur40%++++
1) bij afwijkende concentraties navraag wenselijk
2)bij afwijkende temperaturen navraag wenselijk
3)ACO Polymeerbeton P = polymeerbeton met polyesterhars als
bindmiddel; uitvoering met vinylesterhars als bindmiddel bij
belasting door bijzonder agressieve media, op aanvraag leverbaar !
4)inwerking van beperkte duur, 72 uur
5)constante belasting van 42 dagen
6)verzadigde oplossing
+bestendig
(+)beperkt bestendig, navraag wenselijk
-niet-bestendig, navraag wenselijk

De resultaten in de chemicaliën-bestendigheidstabel zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek en de tabel is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met voortdurende ontwikkelingen in én onderzoek naar het gebruik van produkt/materialen, kunnen de gegevens aan verandering onderhevig zijn. Deze tabel wordt door ACO vrijblijvend verstrekt, afnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de verwerker, ontwerper respectievelijk gebruiker om vast te stellen, of het produkt geschikt is voor de voorgenomen toepassing. Indien sprake is van een afwijkende temperatuur, een afwijkende concentratie, andere media of een combinatie van een aantal media kan ACO geraadpleegd worden voor advies. Daar ACO geen zicht en/of controle heeft op de feitelijke verwerkings- en gebruiksomstandigheden, aanvaardt ACO geen aansprakelijkheid voor de gevolgen bij toepassing of gebruik van haar adviezen.