Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO Passavant Lamellenafscheider

ACO Passavant Lamellenafscheider zorgt voor het afscheiden van grof- en fijnslib, die al dan niet zware metalen bevatten, en lichte vloeistoffen. Dankzij de lamellenafscheider wordt er schoon water geloosd wordt op oppervlaktewater, riolering of infiltratiesysteem.


Productvoordelen

  • hoog rendement effluent
  • zeer compacte bouwvorm;
  • aan slib gebonden zware metalen worden tevens afgescheiden
  • afscheiderrendement voldoet aan NEN-EN 858/-1, klasse I
  • stromingsvrije bufferruimtes, So=1 m/h
  • overbelastingsvrij lamellenpakket / werking
  • geïntegreerde debietregeling met bypass
  • gering onderhoud
  • eenvoudig te reinigen

Op een parkeerterrein, industrieterrein of opslagterrein bevat hemelwater vaak slib of minerale oliën en vetten. Om te voorkomen dat dit vervuilde hemelwater geloosd wordt op het oppervlaktewater, riolering of infiltratiesysteem wordt er een lamellenafscheider geplaatst om dit vervuilde water te zuiveren. De lamellenafscheider van ACO zorgt voor het afscheiden van grof- en fijnslib, die al dan niet zware metalen bevatten, en lichte vloeistoffen.

Effectief, onderhoudsarm en duurzaam

Onze lamellenafscheider werkt volgens het Cross Flow principe. Hierbij worden al dan niet verontreinigt slib en lichte vloeistoffen haaks op de stroomrichting afgevoerd naar de stromingsvrije bufferzones. De Cross Flow lamellenafscheider heeft daardoor niet de nadelen van het tegen of het mee stroomprincipe zoals dat vaak wordt toegepast en waarbij door opwerveling de afgescheiden stoffen zich opnieuw kunnen vermengen. Het Cross Flow systeem is daarmee ongevoelig geworden voor systeemoverbelasting.

Ons lamellenpakket bestaat uit geprofileerde platen met als voordeel dat slib/olie zich verzamelt op de luwteplaatsen en zich tot fijn slib bindt. Het fijn slib zakt gestaagd naar de rustige fijnslibruimte. De lichtere oliën clusteren, binden en bewegen zich langs de profilering naar boven waar ook zij buiten de stroming in een rustige lichte stoffen ruimte worden opgevangen tot klasse I afscheiderniveau.

Het lamellenpakket is onderhoudsarm en duurzaam. De grof en fijnslibruimte zijn eenvoudig toegankelijk voor reiniging. Het lamellenpakket kan indien gewenst worden uitgenomen voor inspectie en reiniging.

Dé oplossing voor het afkoppelen van hemelwater

Het bekken is standaard voorzien van een D400 belastbare afdekking. De inwendige inbouwdelen zijn uitsluitend vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De lamellenafscheider voorziet standaard van een debietregeling en bypass inrichting welke boven de 14 l/s/ha (5mm/ha) automatisch in werking treedt. Wij hebben lamellenafscheiders voor een grote range aan afvoerdebieten. Omdat de lamellenafscheiders worden opgenomen in het rioolstelsel is er een grote variëteit aan aansluitdieptes en diameters. De maatvoering wordt per project bepaald. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Welke lamellenafscheider is geschikt voor mijn situatie?

In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende toepassingsgebieden voor afscheiders weergegeven. Voor ieder gebied of toepassing is aangegeven in welke mate lichte vloeistoffen, zware metalen of grof/ fijn slib te verwachten zijn. Uitgaande van die verwachting is in diezelfde tabel per toepassing aangegeven welke type afscheider daar het best bij zou kunnen passen. Dit is slechts een keuzehulp; ga dan ook altijd na of de tabel representatief is voor uw specifieke situatie.

Advies nodig? ACO helpt je graag bij je keuze, of het nu gaat om de berekening van het debiet (Nominale Grootte NG) of de bepaling van de slibopvangcapaciteit voor de toepassing. #askACO

Te verwachten stoffenOlieafscheiders
Toepassingsgebeiden
Aardinbouw
Lichte vloeistoffenZware metalenGrof slib/vuilFijn slibOleopator
CE & KOMO
Oleopass
CE
Oleosmart
CE
Zware metalen afscheider
CE
Lamellen afscheider
CE
Slibvangput
CE & KOMO
Tankstationxxxxxx•••-•••-
Garages/schadeherstelbedrijvenxxxxx•••-••
Sloperijenxxxxxxxx••••••••
Wasstraat / afspuitplaatsxxxxxxxx••-•••
Laad - en loskuilenxxxx•••••
Rijks- en provinciale wegenx xxx••••••••
Vliegveldenx xxx••••• ••
Op- en overslagterreinenx xx•••••••••
Parkeerterreinenx xxx••••••••
Scheepswervenxxxx••••••
Koper/zink oppvervlakten / daken xxx xx •••
Metaalrecyclingxxx x-•••••
Milieustratenxxxxxx
Industriële vloeistofdichte vloerenxxxxx
Afkoppeling van hemelwaterxxxxx •••••
x mogelijk | xx aanwezig | xxx voornamelijk- niet toepasbaar | • toepasbaar | •• gangbaar | ••• specifiek geschikt