Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Als Sales-Engineer bij ACO weet Marc van Ooijen hoe belangrijk schoon water is. In deze blog vertelt hij hoe de klimaatverandering kansen biedt voor Infra.


Om de riolering te ontlasten en wateroverlast te voorkomen is het belangrijk om te zorgen voor een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen is er nog veel te winnen. Hoe kunnen we de lozing van vervuild water te voorkomen, de riolering ontlasten en wateroverlast voorkomen?

Kwaliteit afstromend hemelwater verbeteren

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Door de hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl in andere perioden er een tekort is aan water, waardoor verdroging plaatsvindt. Inwoners en bedrijven ondervinden door wateroverlast veel hinder en schade.

In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en reuse belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Tegenwoordig willen we wateroverlast voorkomen en de riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen bevat het afstromende hemelwater vaak verontreinigen die bijvoorbeeld afkomstig zijn van de opslag van materialen of veroorzaakt worden door de slijtage van autobanden en remvoeringen.

Door hemelwater af te koppelen creëer je een zeer efficiënte manier om overbelasting van het rioolstelsel door overvloedig hemelwater te voorkomen en het meer doeltreffend te gebruiken. Dit wordt op steeds meer plaatsen, al dan niet verplicht, toegepast. Vooral grote openbare terreinen en industrieterreinen zijn voor afkoppelen geschikt. De kans dat het afstromende water hier vervuild is met oliën of fijn slib is aanwezig. Daarom is een olie- en benzineafscheider (OBA) met een enorme capaciteit gewenst. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen.

Slimme ACO maatwerkoplossing bespaart kosten

Beregende terreinen met een groot oppervlak waar een olie- en benzineafscheider (OBA) gewenst is maken het noodzakelijk een OBA toe te passen met een enorme capaciteit. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen. Je kunt ervoor kiezen om een teveel aan afvalwater te by-passen. In dat geval zal alleen de “first flush” gezuiverd worden en dus niet de gehele flow ten gevolge van de neerslaggebeurtenis.

Wil je er zeker van zijn dat al het afstromende regenwater gezuiverd wordt, zonder te by-passen, dan kan het gelukkig ook anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd worden en later alsnog de OBA passeren. Dit is net zo effectief, stukken efficiënter en dus goedkoper.

Maar ja, je moet wel weten hoe je dit doet! Als Sales-Engineer bij ACO engineer ik, samen met de opdrachtgever en ontwerpers, slimme maatwerkoplossingen. Is een standaard oplossing geen optie, dan speelt onze kennis een nog grotere rol. Dat soort uitdagingen ga ik graag aan! Zoals in het geval van PARO in Amsterdam, alwaar KWS Infra de installatie heeft gedaan.

Olie- en benzineafscheider met buffer voor PARO Amsterdam

Het beregende terrein van PARO heeft een groot oppervlak. Met de uitbreiding van het terrein is goed nagedacht over een nieuwe zuiveringsinstallatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Immers het lozen van vervuild regenwater moet worden voorkomen.

De uitgangspunten die zijn vastgesteld door PARO en onze invulling daaraan resulteerde in een financieel veel gunstiger oplossing. Waar wellicht anders een OBA met een capaciteit van wel NG 900 zou zijn toegepast is er nu gekozen voor een dubbele, parallel geschakelde, olie- en benzineafscheider met een capaciteit van NG 160. Een verdeelput, voorzien van twee debietbegrenzers, voorkomt overbelasting van de OBA tijdens regenbuien met een hogere intensiteit.

Door het benutten van de berging in de terreinriolering, tezamen met een pompput waarmee een teveel aan water naar een tijdelijke buffer wordt gepompt, voorkomt men wateroverlast op het terrein. Middels een automatische gestuurde afsluiter zal na de regenbui de inhoud van de buffer in zijn geheel via de OBA worden afgevoerd en zodoende alsnog via de OBA worden gezuiverd om vervolgens indirect te worden verpompt naar het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt tijdens droge periode water uit de buffer gebruikt om opgeslagen producten nat te houden. Een mooi staaltje regenwatergebruik en klimaatadaptieve inrichting van een bedrijfsterrein.

Montage bij ACO op eigen terrein

Behalve de oplossing te bedenken moet het ook uitgevoerd worden. Naast het fabriceren stellen wij op onze eigen locatie alles samen en zorgen wij voor de montage. Zo hebben we zicht op alles wat er gebeurt en kan er makkelijk overleg worden gepleegd. Deze korte communicatielijnen zorgen mede voor de kwaliteit die je van ACO mag verwachten!


Meer weten of advies nodig?

In een wereld die verandert hechten wij bij ACO veel waarde aan onderling contact en samen presteren. Daarom stellen wij onze kennis gratis ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers natuurlijk gratis gebruik maken. Dus heb je een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en hergebruiken van water? #askACO.

Ik ben benieuwd naar de volgende uitdaging! Neem gerust contact met mij, of met mijn collega's op.