Blog van Marc van Ooijen - Lozen van vervuild water voorkomen

Als Sales-Engineer bij ACO weet Marc van Ooijen hoe belangrijk schoon water is. In deze blog vertelt hij je, aan de hand van een case, waarom het lozen van vervuild water moet worden voorkomen.


Olie- en benzineafscheider voorkomt lozing vervuild water

Om wateroverlast te voorkomen is een juiste afwatering een vereiste. In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en release belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Want door een betere kwaliteit van afstromend hemelwater wordt de riolering ontlast en wateroverlast voorkomen.

Slimme ACO maatwerkoplossing om kosten te besparen

Beregende terreinen met een groot oppervlak waar een olie- en benzineafscheider (OBA) gewenst is maken het noodzakelijk een OBA toe te passen met een enorme capaciteit. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen. Je kunt ervoor kiezen om een teveel aan afvalwater te by-passen. In dat geval zal alleen de “first flush” gezuiverd worden en dus niet de gehele flow ten gevolge van de neerslaggebeurtenis.

Wil je er zeker van zijn dat al het afstromende regenwater gezuiverd wordt, zonder te by-passen, dan kan het gelukkig ook anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd worden en later alsnog de OBA passeren. Dit is net zo effectief, stukken efficiënter en dus goedkoper.

Maar ja, je moet wel weten hoe je dit doet! Als Sales-Engineer bij ACO engineer ik, samen met de opdrachtgever en ontwerpers, slimme maatwerkoplossingen. Is een standaard oplossing geen optie, dan speelt onze kennis een nog grotere rol. Dat soort uitdagingen ga ik graag aan! Zoals in het geval van PARO in Amsterdam, alwaar KWS Infra de installatie heeft gedaan.

Olie- en benzineafscheider met buffer voor PARO Amsterdam

De uitgangspunten die zijn vastgesteld door PARO en onze invulling daaraan resulteerde in een financieel veel gunstiger oplossing. Waar wellicht anders een OBA met een capaciteit van wel NG 900 zou zijn toegepast is er nu gekozen voor een dubbele, parallel geschakelde, olie- en benzineafscheider met een capaciteit van NG 160. Een verdeelput, voorzien van twee debietbegrenzers, voorkomt overbelasting van de OBA tijdens regenbuien met een hogere intensiteit.

Door het benutten van de berging in de terreinriolering, tezamen met een pompput waarmee een teveel aan water naar een tijdelijke buffer wordt gepompt, voorkomt men wateroverlast op het terrein.

Middels een automatische gestuurde afsluiter zal na de regenbui de inhoud van de buffer in zijn geheel via de OBA worden afgevoerd en zodoende alsnog via de OBA worden gezuiverd om vervolgens indirect te worden verpompt naar het Noordzeekanaal.

Montage bij ACO op eigen terrein

Behalve de oplossing te bedenken moet het ook uitgevoerd worden. Naast het fabriceren stellen wij op onze eigen locatie alles samen en zorgen wij voor de montage. Zo hebben we zicht op alles wat er gebeurt en kan er makkelijk overleg worden gepleegd. Deze korte communicatielijnen zorgen mede voor de kwaliteit die je van ACO mag verwachten!


Meer weten of advies nodig?

In een wereld die verandert hechten wij bij ACO veel waarde aan onderling contact en samen presteren. Daarom stellen wij onze kennis gratis ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. "askACO" noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers natuurlijk gratis gebruik maken. Dus heb je een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? #askACO.

Ik ben benieuwd naar de volgende uitdaging! Neem gerust contact met mij, of met mijn collega's op.