Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

CO2 Duurzaamheid

In het kader van ACO's ambities op het gebied van duurzaam ondernemen, is ACO gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder.

Bekijk hier de website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) voor meer informatie.

Initiatieven
1.D.1 / 2.D.1 / 3.D.1

Beschrijving deelname aan initiatieven


02 Douchegoot WTW (ACO ShowerDrain X)

Samen met de firma DSS (Dutch Solar Systems) heeft ACO in 2012 de ShowerDrain X op de markt gebracht. In 2023 heeft ACO deze activiteit van DSS overgenomen. De ShowerDrain X is getest door KIWA en hierbij is de rendementsprestatie bepaald, zie hiervoor ook de BCRG database met onze prestatieverklaringen volgens NTA8800. Met de ShowerDrain X kan c.a. 50% op het energieverbruik van het warme douchewater worden bespaard. Inmiddels zijn meerdere varianten met verschillende inbouwmaten ontwikkeld om tegemoet te komen aan specifieke wensen uit de markt voor een kortere inbouwlengte of lagere inbouwhoogte. Ook is een variant met dubbele warmtewisselaar ontwikkeld welke een nog hoger rendement levert. Sinds 2021 is ACO lid van de NVI-GO https://www.nvi-go.nl/ (Nederlandse Verduurzamings Industrie – Gebouwde Omgeving) en de Vereniging Duurzaam Tapwater Nederland https://duurzaamtapwater.nl/ dit ter bevordering van de toepassing van Douche WTW’s als onderdeel van de energietransitie die we in Nederland moeten maken. Ook is ACO lid van de European Association for Waste Water Heat Recovery, de euroWWHR https://www.eurowwhr.eu/.


03 Infiltratiesysteem
Samen met zusterbedrijven van ACO B.V. is gewerkt aan een nieuwe generatie "infiltratiekratten" welke een oplossing bieden voor belangrijke knelpunten bij bestaande systemen, te weten ; inspecteerbaarheid en transportvolume (er wordt 95% lucht vervoerd). De ACO Stormbrixx bestaat uit stapelbare (nestbare) basiselementen die het transportvolume (en daarmee CO2 belasting) tot wel 75% verminderen! Ook efficiënt materiaalgebruik, door het ontbreken van onnodige zijwanden draagt bij aan een verdere reducering van CO2 belasting. Naast het StormBrixx systeem heeft ACO met zusterbedrijven en externe partners voor de particuliere markt een 2-tal productlijnen voor afkoppelen rondom de woning ontwikkeld. Het House&Garden Rainbloxx systeem bestaat volledig uit duurzaam en recyclebaar materiaal en kan zowel voor infiltratie als ondergrondse irrigatie worden toegepast. Hierdoor wordt slimmer, maar vooral ook zuiniger met regenwater omgegaan. Het House&Garden Hexagravel systeem – dat onlangs is uitgebreid - dient voor een bredere inzetbaarheid van half-verharding (grind/split), zodat deze beter beloop- en bereidbaar wordt.


04 Waterplein Rotterdam
Dit waterplein laat zien dat er meer mogelijk is met regenwater. Het regenwater van de daken van omringende gebouwen loopt via een custom-made roestvast stalen riviergoot over het plein naar twee ondiepe bassins. Dit waterplein combineert op een aantrekkelijke manier waterberging met andere stedelijke functies. Als het droog is, kan er worden gepeeld, gesport of gewoon lekker worden gezeten. En als het regent dan stroomt dit plein vol met water en functioneert het plein als waterberging.


05 Slimme planten- en boombak (ACO ClimateBoxx)

ACO heeft t.b.v. regenwatergebruik in de stedelijke omgeving een systeem van water accu’s ontwikkeld. Deze worden ingezet om regenwater op te slaan en in te zetten t.b.v. bewatering van groenvoorzieningen. In samenwerking met de gemeente Doetinchem worden momenteel een aantal plantenbakken de zogenaamde ACO ClimateBoxx met een wateraccu getest. Doel hiervan is om bij langdurige droogte minder watergiften te hoeven doen, waarmee niet alleen water wordt bespaard, maar ook direct CO2 reductie plaatsvindt omdat niet- of minder met grote watertanks door de stad gereden hoeft te worden. Naast visuele waarnemingen wordt het systeem middels vochtmetingen op afstand gemonitord. Het systeem is da afgelopen jaren met groen/boom experts doorontwikkeld en ook geschikt gemaakt als boombak of een combinatie van plant- en boombak. De vochthuishouding van de planten en bomen worden afzonderlijk gemonitord (hetgeen middels een online dashboard te volgen is) en worden separaat van water voorzien. Dit voor optimale condities van het groen, maar ook voor een uitermate efficiënt (geminimaliseerd) waterverbruik


06 Infiltratiegoot
Om afkoppelen d.m.v. infiltratie eenvoudiger te maken heeft ACO een infiltratiegoot ontwikkeld. Met een infiltratiegoot is het mogelijk om direct vanuit de afwateringsgoot het regenwater ter plaatse in de bodem te infiltreren.

Traditionele lijnafwateringsgoten hebben een betonfundament waardoor direct van uit de goot infiltreren niet mogelijk is. De ExoDrain goten zijn zelfdragend (Type-I), waardoor het mogelijk is er een infiltratiegoot van te maken middels steenwol lonten die door de gootbodem in de ondergrond steken. Het in de goot opgevangen water wordt hierdoor in de bodem geleid.

Na eerst een kleinschalige praktijktest in samenwerking met Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs en de gemeente St. Michielsgestel succesvol te hebben uitgevoerd, is in 2021 het Mercuriusplein te Berlicum van ruim 170m infiltratiegoot voorzien.


07 Regenwatergebruik voor groen in de stad – Smart irrigation

Ter voorkoming van hittestress, bevordering van de stedelijke waterhuishouding en biodiversiteit streven veel gemeenten naar vergroening van de openbare ruimte. Hiervoor worden meer boomgroeiplaatsen en andere groenvakken aangelegd, ook in de traditioneel sterk versteende binnensteden. Met dit groen ontstaat een grote druk op onderhoud, met name ook voor watergiften in de steeds vaker voorkomende lange periodes van droogte. Het ACO Smart irrigation systeem biedt een oplossing voor dit probleem. Kostbaar regenwater van daken en/of afstromend water van verharde oppervlaken zoals pleinen, trottoirs (dat nog steeds van hoge kwaliteit is), wordt gefilterd en opgeslagen in een ondergrondse buffer. Op basis van metingen door vocht sensoren bij bomen en in plantvakken wordt water alleen dan geïrrigeerd wanneer dat echt nodig is, dat gaat geheel automatisch. Hiermee wordt zeer efficiënt omgegaan met het kostbare water en worden de kostbare en overlast gevende watergiften middels tankwagens vermeden. Het hele systeem kan via een dashboard gemonitord worden.