naar boven
 
Producten > Afscheiders
Afscheiders overzicht

Olieafscheiders voor diverse toepassingen om lichte vloeistoffen uit water af te scheiden.
Olieafscheiders
ACO heeft een uitgebreid programma afscheiderinstallaties voor diverse toepassingen.
Hier vind u informatie over olieafscheiderinstallaties met geïntegreerde slibvangputten, ontworpen om lichte vloeistoffen uit water af te scheiden

 lees meer over olieafscheiders

Lamellenafscheiders zijn voorzien van een lamellenpakket. om grof en fijn slib af te scheiden.
Lamellenafscheiders
Afscheiders voorzien van een lamellenpakket voor het afscheiden van grof en fijn slib als lichte vloeistoffen zoals olie en benzine.


 lees meer over lamellenafscheiders

Zand-slibvanger voorgeschakelde, losstaande slibvanger voor afscheiderinstallaties .
Zand-slibvanger
ACO heeft een uitgebreid programma afscheiderinstallaties voor diverse toepassingen.
Vaak zijn slibvangers geïntegreerd in de olieafscheider, maar ook een voorgeschakelde, losstaande slibvanger behoort tot de mogelijkheid.


 lees meer over de zand- slibvanger

Vetafscheiders voor vrije opstelling en aardinbouw.
Vetafscheiders
Wanneer plaatsing in de bodem niet mogelijk is een vetafscheider voor de vrije opstelling een alternatief. Voor alle inbouwsituaties biedt ACO een passende afscheider.

 lees meer over vetafscheiders

Monstername voorzieningen voor het controleren of de werking van en afscheider  kan in een monsternameput van het effluent een monster genomen worden.
Monstername voorzieningen
Een probleemloze werking van de afscheider kan alleen gegarandeerd worden als de afgescheiden stoffen regelmatig verwijderd worden. Om de werking van de afscheider te controleren kan in een monsternameput van het effluent een monster genomen worden.

 lees meer over monstername voorzieningen

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Overzicht BRL's voor afscheiders KOMO vs. CE
Download een kopie in pdf

Leaflet