Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO. geeft klimaatadaptatie een gezicht


Wanneer een straaltje een rivier wordt en straten of snelwegen overstromen, vormt regenwater een serieus gevaar voor mensen en bouwwerken. In het geval van hevige regenbuien is dit helaas geen fictie, maar realiteit. Om het regenwater gecontroleerd terug te voeren naar de natuurlijke waterkringloop, het rioolstelsel te ontlasten en tegelijkertijd de stedelijke ruimte aantrekkelijker te maken hebben wij het I-DSAS systeem ontwikkeld. Duurzame Stedelijke Afwateringsystemen die ook nog eens slim zijn!


Klimaatadaptieve maatregelen zichtbaar maken
De afgelopen tijd was ACO regelmatig partner in projecten die tot doel hadden regenwater zichtbaar af te voeren en te gebruiken voor de vergroening van de binnenstad. Toepassing van stedelijk groen creëert nieuwe leefgebieden voor dieren en planten en vergroot tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van het stadsleven. Groen heeft een positief effect op het stadsklimaat. Vooral bomen verbeteren de luchtkwaliteit door de zuurstofproductie te verbeteren, fijnstof te filteren en de luchtvochtigheid te verhogen. Ze dragen aanzienlijk bij aan het welzijn van de inwoners van de stad. Maar dat stedelijk groen moet te allen tijde over voldoende water kunnen beschikken. Nu is er nog te vaak sprake van uitval door verdroging. Watergeven in droge perioden is een intensieve, dure en zeker geen duurzame oplossing. En daar komen wij in beeld. Het begint daarbij in veel gevallen met de goot. Het mooie van een goot is dat water zichtbaar aan het oppervlak wordt opgevangen. Als je hier creatief mee omgaat geven ze klimaatadaptieve oplossingen een eigen gezicht. Door regenwater van verharde oppervlakken af te voeren, te zuiveren, direct in de ondergrond te infiltreren of naar bufferruimtes te leiden, kunnen midden in de bruisende stad stedelijke oases ontstaan!

“Advies van ACO: vang regenwater op waar het valt, houdt het vast en gebruik het ter plaatse voor een verkoelende, groene binnenstad. Zo maak je van een boom meer dan een dure parasol!”

Inzicht in klimaatontwikkelingen
Je kunt ook nog een stapje verder gaan. Slimme meettechnieken leveren weerdata over neerslag, sedimentatie, temperatuur en luchtvochtigheid en informatie over bodemvochtigheid en het vulniveau in bijvoorbeeld een infiltratiesysteem. De verzamelde informatie biedt de mogelijkheid om verbanden tussen weersomstandigheden en de effecten op het milieu te meten, te verzamelen en te evalueren. Dit vormt een belangrijk en toekomstgericht totaalsysteem ter verbetering van de levenskwaliteit in stedelijke gebieden.

Samen de schouders eronder!
Klimaatadaptatie vraag om slimme en innovatieve oplossingen. ACO heeft hiervoor een breed scala aan producten, maar om tot succesvolle totaaloplossingen te komen moeten we, samen met alle infraprofessionals aan de slag. Alleen door een goede samenwerking van bestuurders, beslissers, adviseurs, innovators, producenten, beheerders en ontwikkelaars kunnen we de uitdaging aan!