Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO Salt-Protector

Om bodemuitdroging in warme perioden te voorkomen willen we regenwater graag langer vasthouden in binnenstedelijk gebied en dan bij voorkeur op de plek waar het valt. In plaats van het regenwater te infiltreren of weg te laten lopen via wadi’s of het oppervlaktewater is het gebruiken ervan een veel betere optie. Ons advies: vang regenwater op waar het valt, houdt het vast en gebruik het ter plaatse voor een verkoelende, groene binnenstad. Bomen en planten hebben Immers water nodig om te kunnen verdampen en zo bij te dragen aan verkoeling. Dan is het zonde als dit groen afsterft door te hoge zoutconcentraties in het water!


Hoe werkt de Salt-protector?

Omdat zout een stof is die zich goed laat oplossen in water, is afscheiden niet eenvoudig. De ACO Salt-protector werkt op basis van soortelijk gewicht, want zout water is zwaarder dan zoet water. Bij een te hoge concentratie van zout (vanaf 15%) in het water, sluit de Salt-Protector de afvoer af en zal de overstort in werking treden. Vanwege de specifieke werking van de ACO Salt-protector is het noodzakelijk dat deze achter kolken met slibvang wordt geplaatst. De Salt-protector is zo ontworpen dat bij de inbouw gekozen kan worden of er bij een calamiteit geloosd moet worden op het riool, wadi of oppervlaktewater.

Optimale bescherming van het milieu

Zout verstoort de waterhuishouding van een boom. Daardoor ontstaat een vorm van droogteschade. De knoppen verschrompelen in het voorjaar, de bladeren verkleuren alsof het herfst is. Zout is een stof die zich goed laat oplossen in water. Hierdoor is het afscheiden ervan niet eenvoudig. De ACO Salt-Protector werkt op basis van soortelijk gewicht. Zout water is zwaarder dan regenwater. Bij een te hoge concentratie van zout in het water sluit de Salt-Protector de toevoer naar groenvoorzieningen. Hierdoor stijgt het water en kan het de Salt-Protector via een hoger gelegen aansluiting verlaten. De Salt-Protector is zo ontworpen dat bij de inbouw gekozen kan worden of er bij een te hoog gehalte aan zout geloosd moet worden op het riool, een wadi of oppervlaktewater. Hiermee wordt het verzilten van boomgroeiplaatsen of groenvakken tot een minimum beperkt. Voor een optimale werking van de ACO Salt-Protector is het noodzakelijk deze achter lijnafwatering of kolken te plaatsen met daartussen een extra vuilfiltervoorziening.

Productvoordelen

  • calamiteitenvoorziening
  • optimale bescherming van het milieu
  • uitstekend inspecteren en reinigen

Uitstekend te inspecteren en reinigen

De ACO Salt-Protector is gemaakt van PE, heeft een gietijzeren afdekking en een betonnen lastverdeelplaat. Het binnenwerk is volledig bestand tegen hoge concentraties zout. Een toegangsschacht met een diameter van 600 mm maakt het mogelijk om inspecties en reinigingen goed uit te voeren. De Salt-Protector is geschikt voor verkeer tot en met belastingsklasse D400.